Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Obvezno sporočanje podatkov o porabi FFS za izbrana kmetijska gospodarstva

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin bo konec oktobra pozvala 7500 slučajno izbranih kmetijskih gospodarstev, da ji sporočijo podatke o porabi fitofarmacevtskih sredstev (FFS) v rastni sezoni 2017. Tako poročanje je obvezno po Zakonu o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12). Vzorec kmetijskih gospodarstev bo zagotovil zanesljive nacionalne ocene, primerljive z ocenami drugih držav članic EU, le, če bo vsako izbrano kmetijsko gospodarstvo res skrbno in natančno sporočilo zahtevane podatke. V pozivu izbranim kmetijskim gospodarstvom bo navedena tudi brezplačna telefonska številka za vsa dodatna vprašanja in pomoč pri izpolnjevanju podatkov.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) sicer že pridobiva podatke o količinah prodanih FFS pri pooblaščenih prodajalcih teh sredstev. Ker se vse prodane količine ne uporabijo le v kmetijstvu, je treba količine, ki se dejansko porabijo za potrebe kmetijske pridelave, oceniti. Natančni podatki o porabi FFS, ki so jih uporabniki FFS dolžni voditi na podlagi 19. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 83/12), so primeren vir za izdelavo zanesljivih ocen, nujnih za spremljanje uspešnosti pri pridelavi kakovostnih kmetijskih pridelkov.

Države članice EU so dolžne poročati te podatke na nivoju države  po Uredbi (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o statističnih podatkih o pesticidih enkrat v razdobju 5 let. UVHVVR je te podatke  prvič zbrala v letu 2014, obdelal in poročal pa jih je Urad RS za statistiko.

V letu 2014 je bilo od  1.009,9 tone  prodanih pesticidov le 676,2 tone  ali 67 % porabljenih v kmetijstvu. Od fungicidov je bilo porabljenega največ žvepla (252,5 tone), sledila sta folpet (59,3 tone) in mankozeb (54,0 tone). Od herbicidov je bilo porabljenega največ S-metolaklora (60,0 tone), sledili so terbutilazin (19,7 tone), glifosat (12,5 tone) in prosulfokarb (11,5 tone). Iz skupine insekticidov je bilo porabljenega daleč največ parafinskega olja (15,6 tone), sledila sta klorpirifos-metil (1,8 tone) in klorpirifos (1,5 tone).

Na hektar celotne površine s posamezno kmetijsko kulturo je bilo v povprečju porabljenih največ pesticidov v sadovnjakih (29,1 kg/ha) in v vinogradih (24,4 kg/ha). Večinoma so bili na teh kmetijskih zemljiščih porabljeni fungicidi, in sicer v sadovnjakih 22,8 kg/ha, v vinogradih pa 23,8 kg/ha. Na površinah, posejanih s pšenico in piro, je bilo v povprečju porabljenih 0,8 kg pesticidov na hektar, od tega fungicidov 0,4 kg/ha, herbicidov pa 0,3 kg/ha. Na površinah, posejanih s koruzo (za zrnje in silažo), je bilo v povprečju porabljenih 1,4 kg pesticidov na hektar (večinoma so bili to herbicidi).

 

 

Več podatkov si lahko ogledate na spletni strani Statističnega urada RS:

Raba pesticidov <img border=0 alt="Podatki v PC-Axis formatu" src="http://www.stat.si/images/ikone/px.gif">