Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

UVHVVR je prejemnik priznanja Ambasador transparentnosti za leto 2017

Informacijska pooblaščenka je tudi letos podelila priznanje Ambasador transparentnostiza dobro prakso na področju dostopa do informacij javnega značaja. Tokrat ga je prejela Uprava RS za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR), ki med drugimi opravlja naloge na področjih varstva potrošnikov, varne hrane, varovanja zdravja in dobrobiti živali ter varstva rastlin. »Ker gre za področja, ki so za zdravje ljudi še posebej pomembna, sta učinkovita obveščenost javnosti in hiter dostop do informacij, bistvena. UVHVVR je v zadnjih letih dokazala, da je pri svojem delu zavezana transparentnosti, tudi proaktivni. S široko objavo informacij in ugotovitev iz postopkov inšpekcijskih nadzorov - npr. iz nadzorov nad pekarnami, gostinskimi obrati in čebelarji, je lahko za zgled ostalim inšpekcijskim organom.«

 

UVHVVR je v letu 2016 rešila 20.813 zadev in izvedla 18.389 inšpekcijskih nadzorov (podrobnejšo statistiko lahko preberete v izvlečku poročila inšpekcijskega sveta v prilogi). V zvezi s tem je obravnavala 67 zahtev za posredovanje informacij javnega značaja, kar predstavlja 91 odstotno povečanje zadev v primerjavi z letom 2016. Uprava zelo intenzivno sodeluje tudi z mediji, saj je le v prvih devetih mesecih letos odgovorila na 206 pisnih novinarskih vprašanj in podala 124 ustnih izjav pred kamerami ali mikrofoni. Na svojih spletnih straneh je do sedaj v letu 2017 objavila 131 sporočil za javnost. Služba za odnose z javnostmi pa zraven tega poda tudi veliko ustnih pojasnil na kratka vprašanja, tako medijem kot ostalim državljanom.

 

Informacijska pooblaščenka je v obrazložitvi odločitve še povedala, da naj nagrajencu priznanje pomeni pohvalo za preteklo delo, pa tudi spodbudo, da bo še naprej odlična v službi informacij željnih državljanov.