Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Priprave na mednarodno leto zdravja rastlin 2020

Priprave za razglasitev leta 2020 kot mednarodnega leta zdravja rastlin potekajo že nekaj let v okviru Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) in Mednarodne konvecije za varstvo rastlin (IPPC).  Na 40. Konferenci FAO, ki je potekala v Rimu med 3. in 8. julijem 2017, so navzoče države soglasno sprejele resolucijo o pomenu zdravih rastlin za ohranitev Zemlje in življenja na njej. Z resolucijo so pozvali generalnega direktorja FAO in generalnega sekretarja Združenih narodov, da bi Generalna skupščina ZN na naslednjem zasedanju preučila razglasitev mednarodnega leta zdravja rastlin 2020.
Predlog je uradno podala Finska, že na zadnjem zasedanju Sveta FAO (dec. 2016) pa pridobila soglasno podporo ob utemeljevanju pomena varstva zdravja rastlin, saj bo ta korak pripomogel k ozaveščanju o pomenu in vplivu zdravih rastlin pri obravnavi vprašanj svetovnega pomena, vključno z lakoto, revščino, zanesljivostjo preskrbe s hrano ter grožnjami za okolje in gospodarski razvoj.
Če bo Generalna skupščina ZN decembra letos v New Yorku sprejela predlog, bo leto 2020 posvečeno obravnavanju novih in nastajajočih izzivov na področju zdravja rastlin, vključno z vplivom znatnega povečanja mednarodne trgovine z rastlinami in rastlinskimi proizvodi, hitro izgubo biotske raznovrstnosti in novimi potmi vnosa škodljivih organizmov rastlin (npr. preko e-trgovine). Laično in strokovno javnost bi bilo tako mogoče ozavestiti in pristopiti k razvoju učinkovitejših nacionalnih, regionalnih in globalnih politik, struktur in mehanizmov preprečevanja vnosa novih rastlinskih bolezni in škodljivcev, pa tudi neželenih škodljivih rastlin.
Slovenija je na konferenci pod vodstvom ministra Dejana Židana v skupni izjavi z Evropsko komisijo in drugimi državami članicami EU podprla finski predlog in sprejem resolucije s poudarkom, da bi tematsko leto 2020 pomembno vplivalo na uresničevanje več ciljev ZN za trajnostni razvoj in strateških ciljev FAO. Zato so povabili vse delegacije in ustrezne mednarodne organizacije, kot sta Svetovna trgovinska organizacija (WTO) in Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD), da podprejo razglasitev programa IYPH 2020 in, ko bo odobreno, se pridružijo ter dejavno prispevajo k aktivnostim in izvajanju. Evropski uniji so se v izjavi pridružile tudi države kandidatke: Črna gora, Makedonija, Srbija, Albanija in Turčija. V razpravi je predlog resolucije najprej podprla Avstralija, od koder je trenutno predsedujoča Komisiji za fitosanitarne ukrepe v okviru IPPC, in ki znantno finančno podpira aktivnosti v zvezi s pripravo mednarodnega leta zdravja rastlin. Sledile pa so še druge države, ki vodijo aktivno politiko na področju mednarodnega varstva rastlin: Nova Zelandija, Brazilija, Izrael, Japonska, Sudan, Gana in druge.

 

Več informacij:

- International Year of Plant Health in 2020 (IYPH 2020): vimeo.com/223960163

- 40. Konfenernca FAO: www.fao.org/about/meetings/conference/c2017/list-of-documents/en/