Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pojav afriške prašičje kuge pri divjih prašičih na Češkem

Češka je obvestila Evropsko komisijo in države članice o potrditvi afriške prašičje kuge (APK). Bolezen so potrdili 26. junija 2017 pri dveh najdenih poginulih divjih prašičih, v bližini mesta Zlin, na vzhodnem delu Češke. Gre za prvi pojav te bolezni na Češkem.

Na podlagi epizootiološke preiskave je bilo ugotovljeno, da bolezen najverjetneje ni bila vnesena z divjimi prašiči. Najbližji potrjeni primeri APK pri domačih ali divjih prašičih so od mesta pojava na Češkem oddaljeni 400 km (v Ukrajini) oziroma 500 km (Poljska). Mesto najdbe okuženih poginulih divjih prašičev se nahaja v bližini glavne prometnice, po kateri poteka intenziven kamionski promet od vzhoda proti zahodu. Vir vnosa bolezni najverjetneje predstavlja človeški faktor.

 

 

 

Uvedli so ukrepe v skladu z Direktivo Sveta 2002/60/ES, ki določa ukrepe ob pojavu APK. Prav tako je EK že sprejela zaščitne ukrepe in določila območje z omejitvami zaradi pojava APK na Češkem.

 

APK je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki prizadene domače in divje prašiče. Bolezen močno vpliva na prašičerejski sektor, zaradi neposrednih škod (obolevnost, pogini) predvsem pa zaradi omejitev pri trgovanju na skupnem evropskem trgu kot tudi pri izvozu v tretje države.¸

 

Bolezen se prenaša neposredno s kontaktom med bolno in zdravo živaljo ali pa posredno preko hranjenja na smetiščih, kjer se najde okuženo meso prašičev ali izdelki iz takšnega mesa (sendviči, klobase, itd.), bioloških vektorjev (mehki klopi iz rodu Ornitodoros), ki so se hranili na okuženih prašičih in kontaminirane opreme, vozil, objektov, obutve in obleke, itd.

 

Bolezen se ne prenaša na ljudi.

 

Bolezen se ne zdravi, prav tako zaenkrat ni na voljo cepiva proti APK.

Najboljša ukrepa sta preventiva (ukrepi biološke varnosti in ustrezna higiena) in v primeru izbruha bolezni nadzor in predpisani ukrepi (prijavljanje, poročanje, izolacija in takojšnje pobijanje prašičev na okuženih gospodarstvih).

 

 

POMEMBNO!

-              Preprečevanje je v primeru APK bistvenega pomena, saj zdravljena ni.

-              Bolje, da se poroča o sumljivih primerih, ki se kasneje izkažejo za negativne, kot pa da sploh ne poročamo, saj zgodnje odkritje bolezni bistveno izboljša možnost hitrega izkoreninjenja bolezni.

-              Nujno je dosledno upoštevanje in izvajanje ukrepov biološke varnosti, predvsem:

o   dosledna uporaba in menjava zaščitne obutve in obleke, razkuževanje;

o   omejitev dostopa oseb na dvorišče oziroma v hleve s prašiči,

o   nakup živali iz preverjenih rej oziroma izolacija novo nabavljenih živali,

o   razkuževalne bariere,

o   preprečevanje stika med domačimi in divjimi prašiči (predvsem pri živalih v izpustih, prosta reja)

o   ne prinašajte mesa in mesnih izdelkov v prtljagi, ko se vračate s potovanj v tretjih državah

o   lovci morajo biti posebej pozorni:

§  na spremembe zdravstvenega stanja v populaciji divjih prašičev;

§  če na določenem območju najdete več poginulih divjih prašičev v kratkem časovnem obdobju ali pri rednem odstrelu divjih prašičev ugotovite klinične znake, na podlagi katerih bi lahko posumili na APK (nenavadno obnašanje divjih prašičev, neboječ, zaostaja za tropom, leži….) v skladu z navodili nemudoma javite na UVHVVR ali Center za obveščanje;

§  če ste imetnik domačih prašičev, po lovu oziroma stiku z divjimi prašiči obleko in obutev zamenjajte in razkužite, preden pridete v stik z domačimi prašiči;

§  ko se vračate iz lovskega turizma, ne prinašajte izdelkov, vključno z lovskimi trofejami, ki niso ustrezno obdelane, surovin in živil z območij, kjer veljajo omejitve zaradi APK oziroma se prepričajte, da je to dovoljeno;

 

Podrobnejše informacije so na voljo na spletni strani: www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/afriska_prasicja_kuga/