Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Aktivnosti UVHVVR v zvezi s požarom v podjetju Kemis – zadnji rezultati analiz_26.6.2017

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela rezultate analize treh vzorcev trave, odvzetih na treh primernih lokacijah, ki so v neposredni bližini podjetja Kemis (znotraj 730 m vplivnega pasu), kjer je bila prva košnja trave že izvedena in je bila trava že primerna za drugo košnjo. Vsi trije vzorci so bili ocenjeni kot skladni in varni. To pomeni, da ukrep prepovedi paše in krmljenja živali za novo zraslo travo (druga košnja) znotraj vplivnega pasu 730 m ne velja več. V skladu s temi na novo pridobljenimi rezultati analiz Nacionalni inštitut za javno zdravje prebivalcem Vrhnike pri opravilih na vrtu in gibanju na prostem svetuje le še običajna higienska priporočila.

 

 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)

 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin  je prejela rezultate analize treh vzorcev trave, odvzetih na treh primernih lokacijah, ki so v neposredni bližini podjetja Kemis (znotraj 730 m vplivnega pasu), kjer je bila prva košnja trave že izvedena in je bila trava že primerna za drugo košnjo. Vsi trije vzorci so bili ocenjeni kot skladni in varni. To pomeni, da ukrep prepovedi paše in krmljenja živali za novo zraslo travo (druga košnja) znotraj vplivnega pasu 730 m ne velja več.

 

UVHVVR bo vsa kmetijska gospodarstva, ki so prejela odločbo o prepovedi uporabe trave prve košnje znotraj krme 730 m vplivnega pasu, posamično obravnavala glede na to, kako so ravnala s travo prve košnje.

 

Še vedno pa velja, da je zaradi ugotovitve onesnaženosti trave z dioksini in d-p-PCB-ji v neposredni bližini požara v Kemisu, trava prve košnje na travinju znotraj kroga 730 metrov (tista, ki še raste od časa pred 15. majem 2017 in še ni pokošena ali pa je bila že bila pokošena in jo kmetijsko gospodarstvo hrani na kmetiji), neprimerna za krmljenje rejnih živali. O tem so bila kmetijska gospodarstva tudi pisno seznanjena (z odločbo) s strani Območnega urada UVHVVR Postojna.

           

Ko je ugotovljeno, da krma, ki je pokošena na travinju iz določenega področja, ne izpolnjuje zahtev glede varnosti krme, se predpostavlja, da tudi vsa krma iz tega področja ni varna (v skladu z 15(3) členom Uredbe 178/2002/ES1), razen če kmetovalci s preiskavo dokažejo, da njihova krma izpolnjuje zahteve glede varnosti. Na podlagi strokovnega mnenja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je krma onesnažena z dioksini in d-p-PCB-ji kategorizirana kot nenevaren odpadek pod kodo 02 01 03 - Odpadna rastlinska tkiva, ki je primeren za kompostiranje, anaerobno razgradnjo (v bioplinarni) ali sosežig.

 

Kmetijska gospodarstva, ki se ne bodo odločila za dokazovanje, da njihova krma izpolnjuje zahteve glede varnosti, lahko oddajo krmo prve košnje npr. v bližnjo kompostarno. Podrobna navodila glede ravnanja z odpadno krmo prve košnje bodo kmetje prejeli s strani KGZS.

 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

 

Na podlagi novo pridobljenih rezultatov analiz NIJZ prebivalcem Vrhnike pri opravilih na vrtu in gibanju na prostem svetuje le še običajna higienska priporočila.

 

V prilogi so zbirno predstavljeni rezultati preizkušanj 19 vzorcev okolja, od tega 13 vzorcev zemljin, 5 vzorcev vrtnin in 1 vzorec rastlinja, ki jih na NIJZ obravnavamo z namenom ocene dolgotrajnega vpliva na zdravje ljudi. Iz rezultatov preizkusov vzorcev vrtnin in rastlinja izhaja, da so vsi vzorci vrtnin in rastlinja skladni in varni. Analize preostalih odvzetih vzorcev še niso zaključene. Po prejemu vseh rezultatov bomo območja, kjer bomo ugotovili določena odstopanja (npr. vrednosti kadmija v mejah opozorilne vrednosti), dodatno raziskali in predlagali ukrepe za zaščito zdravja ljudi.

 

Vsi lastniki zemljišč ter vodstva vrtcev in osnovnih šol, kjer so bili odvzeti vzorci, ki jih prikazujemo v prilogi, bodo v tem tednu pisno obveščeni o rezultatih analiz.

 

 

Na NIJZ je prebivalcem Vrhnike posebna telefonska številka 051 255 133 odslej na voljo vsak delovnik od 9. ure do 13. ure, še vedno pa vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov okolje@nijz.si. Do danes so prejeli 354 klicev prebivalcev Vrhnike ter odgovorili na 301 elektronsko sporočilo. Prav tako bo v prostorih občine Vrhnike še naprej dvakrat tedensko na voljo informacijska pisarna.

 

Priloge:

- Tabela z rezultati vzorcev

- Zemljevid