Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin tudi letos opozarja vinogradnike na obvezno zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, ki je ena najbolj nevarnih bolezni trte. Prvo škropljenje je treba opraviti, ko trta povsem odcveti in v skladu z napovedjo Javne službe zdravstvenega varstva rastlin, ki objavi napovedi za posamezna območja v Sloveniji.  

 

Bolezen zlata trsna rumenica, ki jo povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence dorée, se v vinogradih hitro širi s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka, ki s sesanjem na okuženih trtah prenese fitoplazmo na zdrave trte. V nekaj letih je lahko okužen celoten vinograd, zaradi česar so pridelki nižji in slabše kakovosti, trte pa lahko v nekaj letih propadejo. Zato je zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje izbruhov in širjenja te nevarne bolezni.

 

V skladu s Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14), je zatiranje ameriškega škržatka obvezno za vse imetnike trte in sicer:

-          v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih, kjer je treba opraviti najmanj eno tretiranje,

-          v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije, kjer je treba opraviti najmanj dve tretiranji.

 

Zaradi najdb zlate trsne rumenice v preteklih letih je razmejeno območje določeno tako, da vključuje vse vinorodne dežele in zajema večino območij, kjer so v Sloveniji vinogradi.

 

V vinogradih izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno, je pa priporočljivo.

 

Podatki o razmejenem območju, fitofarmacevtskih sredstvih, številu potrebnih škropljenjih ter okvirnih rokih škropljenja so objavljeni na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/rastlinski_skodljivi_organizmi/ .

 

Natančnejše roke škropljenja za posamezna območja v Sloveniji napove Javna služba zdravstvenega varstva rastlin na Kmetijsko gozdarskih zavodih Nova Gorica, Novo Mesto in Maribor ter na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Napovedi  so objavljene na spletni strani Agrometeorološkega portala Slovenijehttp://agromet.mkgp.gov.si/pp/, kjer se je mogoče naročiti na prejemanje obvestil po e-pošti. Obvestila je možno poslušati tudi na telefonskem odzivniku.

 

Opozarjamo, da je treba fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo ter navedbami in opozorili na etiketi. Sredstva so nevarna za čebele!

 

Fitosanitarni inšpektorji izvajajo nadzor izpolnjevanja obveznosti zatiranja ameriškega škržatka in v primeru ugotovitve kršitve predpisanih obveznosti ukrepajo po Zakonu o prekrških.