Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Aktivnosti UVHVVR v zvezi s požarom v podjetju Kemis – Zadnji rezultati UVHVVR

UVHVVR je prejela manjkajoče rezultate analiz enega vzorca mleka, treh vzorcev cvetnega prahu in enega vzorca zelišč. Rezultati analiz na skupne dioksine in furane, dioksinom podobne PCB in dioksinom nepodobne PCB so pokazali,  da so vsi vzorci varni.

Rezultati vseh analiz  se nahajajo v spodnji povezavi.

Iz rezultatov cvetnega prahu izhaja, da v nobenem vzorcu niso bili potrjeni skupni dioksini in furani. Ugotovljena je bila prisotnost dioksinom nepodobnih PCB-jev, katerih koncentracija se je z oddaljenostjo od mesta nesreče zniževala. Glede na to, da za cvetni prah ni predpisanih mejnih vrednosti, so bili vzorci ocenjeni  po najstrožji obstoječi živilski zakonodaji - zakonodaji za otroško hrano.  V vzorcu, ki je bil vzorčen znotraj 1,6 km pasu, je bila  izmerjena najvišja vsebnost, ki je dosegla polovico mejne vrednosti.  Najvišja vsebnost dioksinom podobnih PCB-jev je bila prav tako izmerjena v vzorcu, ki je bil vzorčen znotraj 1,6 km pasu in je nižja od predpisane akcijske meje za sveže sadje in zelenjavo.

Vsi rezultati mleka so skladni s predpisanimi mejnimi vrednostmi. Primerjava rezultatov vzorcev mleka vzorčenih na kmetijah ležečih v oddaljenosti v krogu 1,6 km od neskladnega vzorca trave in znotraj kroga 730 m od neskladnega vzorca kaže, da so bile izmerjene koncentracije skupnih dioksinov in furanov, dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB nižje v vzorcu, ki je bil vzorčen na kmetiji ležeči bližje nesreči.

Rezultat analize vzorca zelišč vzorčenega znotraj prvotnega 1,6 km kroga kažejo, da skupni dioksini in furani niso bili zaznani, ugotovljena pa je bila prisotnost dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB. Vsebnost dioksinom podobnih PCB-jev  je bila bistveno nižja od predpisane akcijske meje za sveže sadje in zelenjavo, vsebnost dioksinom nepodobnih PCB-jev pa je bila pod mejno vrednostjo določene za živilo, namenjeno najbolj rizični populaciji - mejni vrednosti za otroško hrano.


UVHVVR bo na podlagi neskladnega vzorca trave izvedla kontrolno vzorčenje. V primeru ugotovljene skladnosti – da v vzorcu ne bodo ugotovljene presežene mejne vrednosti za dioksine, dioksinom podobne PCB in dioksinom nepodobne PCB, bo lahko ukinila ukrep prepovedi. Vzorčenje bo izvedeno takoj, ko bo možno pridobiti reprezentativen vzorec druge košnje trave.

 

Slika: vzorčevalna mesta UVHVVR

Rezultate vzorčenj lahko pogledate na tej povezavi.