Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Aktivnosti UVHVVR v zvezi s požarom v podjetju Kemis - dopolnitev sporočila, 29.5.2017

NLZOH  je danes posredoval rezultate analiz preostalih štirih uradnih vzorcev travinja, namenjenega za krmo. Rezultati analiz so pokazali, da so izmerjene vsebnosti dioksinov, dioksinom podobnih PCB- jev in dioksinom nepodobnih PCB-jev  skladne s predpisanimi mejnimi vrednostmi.
Ne glede na navedeno ukrepi, sprejeti 26.5.2017, v krogu 1,6 km od povzročenega neskladnega vzorca,  ostajajo v veljavi in se glasijo:
-    začasna prepoved uporabe krme za rejne živali ( prepoved paše, prepoved uporabe sena, silaže narejene po 15. 05. 2017 );
-    začasna prepoved paše in uporabe trave za krmljenje;
-    prepoved oddaje zelenjave v promet.
Ukrepi bodo veljavni do  takrat, ko se bo  s ponovnimi analizami  vzorcev travinja, odvzetega po naslednji košnji na isti površini, kjer je bil najden neskladen vzorec, dokazala vsebnost dioksinov in dioksinom podobnih PCB-jev,  v koncentracijah, ki so v skladu s predpisanimi mejnimi vrednostmi.
Obenem sporočamo, da so bili na območju, v katerem veljajo ukrepi omejitev, danes odvzeti še trije vzorci živil in sicer dva vzorca mleka in en vzorec zelenjave. V vseh se preverja  vsebnost zgoraj navedenih parametrov.
Obenem bodo v sodelovanju z ARSO odvzeti novi vzorci travinja  in sicer na dodatnih lokacijah identificiranih po analizi potovanja onesnaženega oblaka. V kolikor bo na razpolago bodo odvzeti tudi trije vzorci cvetnega prahu.
O rezultatih analiz bo javnost sproti obveščena.