Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Aktivnosti UVHVVR v zvezi s požarom v podjetju Kemis – dopolnitev izjave za javnost dne 24.5.2017

24.5.2017  je NLZOH (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano) v prisotnosti inšpektorja UVHVVR na 5 različnih lokacijah ( Stara Vrhnika, Drenov grič, Rovte, Smrečje, Podlipa), kjer so že bili odvzeti vzorci krme za živali oz. zelenjave, odvzel vzorce zemlje s kmetijskih površin. V vzorcih zemlje se bo ugotavljala prisotnost enakega nabora onesnaževal kot v vzorcih krme za živali in zelenjavi - dioksini, poliklorirani bifenili, poliaromatski ogljikovodiki, atrazin, cianid, anorganske težke kovine: Pb, Cd, Hg,As, Ni, Cr.

Rezultati bodo služili za primerjavo nanosa na rastlinski del oz. zemljino, kot tudi za oceno potrebnih nadaljnih aktivnosti spremljanja vsebnosti različnih onesnaževal v pridelkih.