Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Aktivnosti UVHVVR v zvezi s požarom v podjetju Kemis-razširjeno sporočilo

  1. Opredelitev pristojnosti in dolžnosti UVHVVR:

a)     UVHVVR je pristojna za obveščanje lastnikov oz. rejcev živali glede uporabe krme in vode za napajanje živali.

b)    Za zagotavljanje varnosti živil/krme, ki se daje v promet, so odgovorni nosilci dejavnosti. Preverjanje skladnosti/varnosti živil in krme, namenjene za dajanje v promet, je v pristojnosti UVHVVR, sem sodi tudi obveščanje javnosti in potrošnikov o ugotovitvah.

c)     Obveščanje prebivalstva na ogroženem območju glede uporabe lastnih pridelkov v lastnem gospodinjstvu  ter uporabe pitne vode je v pristojnosti NIJZ.

 

 

  1. Aktivnosti UVHVVR in rezultati

Po požaru, ki se je pričel 15.5.ob 19.50,  je UVHVVR naslednji dan pričela z identificiranjem vseh registriranih nosilcev živilske dejavnosti kot tudi nosilcev poslovanja s krmo, pri čemer se je poslužila podatkov iz obstoječih registrov. Na območju Sinje Gorice 250 m od dogodka, Vrtnarija, Krošljev Grič , Vrhnika, Zaplana- Strmica- Prezid in Ligojna, preko katerega se je širil dim (podatek civilne zaščite), smo ugotovili, da se skupaj nahaja 89 primarnih pridelovalcev (Vrhnika: Sinja gorica, Velika Ligojna in Mala Ligojna, Vrhnika, Vrtnarija, Strmica, Zaplana, Prezid, Vrhnika – Krošljev Grič (Podlipa, Trčkov grič, Marinčev grič, Smrečje), Logatec: Strmica, Rovte: Zaplana - Del 3).

Pri določitvi ustreznih aktivnosti si je UVHVVR pomagala z doslej znanimi podatki prejetimi s strani inštitucij, vključenih v načrt ukrepov reševanja takšnih nesreč. Razpoložljive podatke je UVHVVR uporabila za določitev ustreznih ukrepov z namenom zagotavljanja varnosti hrane, ki se daje v promet ter uporabe krme za živali.

Dne 17.5.2010 so regionalni pristojni inšpektorji pričeli s kontaktiranjem prizadetih nosilcev dejavnosti z namenom zbiranja podatkov o  trenutnih pridelkih, vodi za zalivanje, seznanjanjem z opozorili CZ in NIJZ glede ustreznosti vode, živil, kot tudi zbiranjem podatkov o paši živali na pašnikih.

Aktivnosti na  kraju samem, to je območju okoli kraja požara in na območjih, kamor je bil zanos dima, so ekipe inšpektorjev v četrtek, 18. maja, pričele s pregledi primarnih kmetijskih proizvajalcev. Namen pregledov je bilo ugotoviti način reje živali, torej ali se živali redijo v hlevu, način oskrbe z vodo in, ali se trenutno z onesnaženega območja daje zelenjava in sadje na trg. Tistim imetnikom, ki so imeli živali na paši, so svetovali, da živali umaknejo v hlev. Prav tako je bilo ugotovljeno, da so živali oskrbovane z vodo iz javnega vodovoda in da niso izpostavljene pitju onesnažene vode. Ugotovljeno je tudi, da so površine na onesnaženem področju namenjene predvsem pridobivanju krme za živali.

 

Dne 19.5. se je nadaljevalo s pregledi na onesnaženih območjih, kjer se je preverjalo spoštovanje izdanih priporočil, pregled pašnikov in kmetijskih površin.

 

20.5. je UVHVVR izvedla inšpekcijske preglede na lokalni tržnici z namenom preverjanja trženja živil pridelanih z onesnaženih področij. Nepravilnosti niso bile ugotovljene.

 

22.5. je UVHVVR odvzela  vzorce krme za živali (travinja) in sicer na lokacijah Zaplana, Mala Ligojna, Rovte, Sinja Gorica, Stara Vrhnika. Prav tako je odvzela vzorec zelenjave na lokaciji Drenov Grič. Odvzeti vzorci bodo analizirani na prisotnosti potencialnih onesnaževal (dioksini, poliklorirani bifenili, poliaromatski ogljikovodiki, atrazin, cianid, anorganske težke kovine: Pb, Cd, HG,AS, NI in pri krmi F). Prav tako je UVHVVR naročila NLZOH odvzem površine zemlje na petih mestih, kjer so bili odvzeti vzorci zelenjave in krme.

 

23.5. je UVHVVR na lokaciji  Smrečje odvzela za analizo še en vzorec zelenjave na enake parametre.

 

 

  1. Načrtovane nadaljnje aktivnosti

 

Izvedba ocene tveganja v primeru ugotovljene prisotnosti onesnaževal po prejemu analiznih izvidov  vzorcev odvzetih s strani UVHVVR, s katero se bo opredelilo, kakšna so kratkoročna in dolgoročna tveganja za zdravje potrošnikov oz. živali.  Slednji bodo uporabljeni za posodobitev priporočil za nosilce dejavnosti.

 

O vseh ugotovitvah bo javnost sproti obveščena.  Do prejema lastnih rezultatov UVHVVR poziva vse k spoštovanju navodil in priporočil institucij vključenih v izvajanje načrta ukrepov.

 

 

 

Podrobnejše informacije lahko preberete tukaj.