Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Aktivnosti UVHVVR v zvezi s požarom v podjetju Kemis

V zvezi s požarom v podjetju Kemis d.o.o. v Vrhniki, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)  v okviru svojih pristojnosti izvaja aktivnosti glede ugotavljanja onesnaženja kmetijskih pridelkov, ki se dajejo v promet kot živila za prehrano ljudi in ugotavljanja onesnaženja krme za prehrano živali.
Pri izvajanju aktivnosti si UVHVVR pomaga z doslej znanimi podatki prejetimi s strani inštitucij, vključenih v načrt ukrepov reševanja takšnih nesreč. Razpoložljive podatke je UVHVVR uporabila za določitev ustreznih ukrepov z namenom zagotavljanja varnosti hrane, ki se daje v promet ter uporabe krme za živali.
Do sedaj je UVHVVR identificirala vse nosilce živilske dejavnosti na kontaminiranem območju, njihove pridelke, izvedla nadzor pri teh nosilcih dejavnostih in jih opozorila na spoštovanje ukrepov, izdanih s strani pristojnih inštitucij, nadalje je izvedla nadzor nad prodajo živil, pridelanih na kontaminiranem območju na tržnicah in začela z vzorčenjem živil in krme s tega območja.


Na podlagi ocene tveganja, ki bo pripravljena po prejemu analiznih rezultatov odvzetih vzorcev,  bo UVHVVR sprejela nadaljnje ukrepe.
O vseh ugotovitvah bo javnost sproti obveščena. UVHVVR poziva vse k spoštovanju navodil in priporočil institucij vključenih v izvajanje načrta ukrepov.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Služba za odnose z javnostmi