Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Ugotovitve nadzora usmerjenega v preverjanje kakovosti živil namenjenih za zahodne oz. vzhodne trge

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je na podlagi informacij pristojnih organov nekaterih drugih držav članic EU (Slovaška, Madžarska),  iz katerih je bilo možno sklepati na različno kakovost proizvodov namenjenih za zahodne oz. vzhodne države članice EU, v sredini meseca marca  izvedla  primerjalno vzorčenje  nekaterih  živil. V izbranih trgovskih verigah v Sloveniji je v dvojniku odvzela 11 različnih živil z namenom preverjanja razlik v kakovosti živil, proizvedenih za  vzhodne oziroma zahodne države. Slednje se je izvedlo s primerjavo dejanske vsebnosti nekaterih kakovostnih parametrov, pridobljene z laboratorijskim preskušanjem,  z deklariranimi vrednostmi.

 Podlaga za presojo glede namembnih trgov so bili jeziki, v katerih so bile deklaracije natisnjene s strani proizvajalca. Kot proizvode proizvedene za vzhodni trg smo šteli, v kolikor je proizvajalec  deklaracijo natisnil pretežno v slovaškem,  češkem, madžarskem, romunskem, bolgarskem, hrvaškem, srbskem, slovenskem jeziku oz. jezikih, ki se uporabljajo na vzhodnih trgih. Na različne kakovostne parametre je bilo tako odvzetih in analiziranih 22 vzorcev živil iz skupin prigrizki, čokoladni namazi, čokolade, napolitanke, piškoti, bonboni, instant pripravki za pripravo kakava.

Splošna ocena rezultatov kaže, da  med izdelki proizvedenimi za zahodne trge kot izdelki, proizvedenimi za vzhodne trge, ni bistvenih dostopanj med deklarirano vrednostjo in izmerjeno vrednostjo oz. so  izmerjene vrednosti posameznih iskanih hranil v okviru dopustnih tolerančnih odstopanj. Primerjava izmerjenih vrednosti med eno in drugo skupino izdelkov prav tako ne kaže na razliko v proizvodih, proizvedenih za vzhodni oz. zahodni trg. Na podlagi izmerjenih vrednosti so bila dopustna tolerančna odstopanja presežena pri treh izdelkih in sicer slanem prigrizku, proizvedenem za zahodni trg, v katerem je vsebnost soli v  izdelku nižja od deklarirane vrednosti. Enako velja za polnozrnate piškote v izdelku, namenjenem za zahodne trge, kjer je vsebnost prehranskih vlaknin, višja od deklarirane in pri instant pripravku na pripravo kakava, kjer se v izdelku namenjenem za zahodne trge, glede na izmerjene vrednosti, sklepa na  nižjo vsebnost kakavovih delov od deklarirane. Nobena od ugotovljenih nepravilnosti ne vpliva na varnost živila. Z ugotovitvami  so inšpektorji seznanili odgovorne nosilce dejavnosti in jih pozvali k opredelitvi glede ugotovljenih neskladnosti.

Splošna ugotovitev izvedenega nadzora je tudi, da so slovenski prevodi deklaracij izdelkov, proizvedenih za zahodne trge, velikokrat neusklajeni z različico v tujem jeziku. Zaradi navedenega so bili odgovorni nosilci dejavnosti pozvani k njihovi uskladitvi.

Okvirni  laboratorijski stroški, nastali z izvedenim preverjanjem skladnosti, znašajo 6000 EUR.

 

 

Rezultate analiz lahko preberete tukaj.