Skoči na vsebino

NOVICA

Ukinitev ukrepov v zvezi z aviarno influenco

Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) je danes, 25. 4. 2017, sprejelo sklep o prenehanju veljavnosti ukrepov v zvezi s pojavi aviarne influence v Sloveniji.

Zadnji primer HPAI H5N8 je bil potrjen pri poginjenem labodu, pobranem 22. 3. 2017 na Pragerskem. Zmanjšalo se je tudi število poginulih prostoživečih ptic, saj jih je bilo od zadnjega primera pobranih 17. Situacija glede aviarne influence se umirja tudi drugod po Evropi, tako pri perutnini kot pri prostoživečih pticah.

 

Kljub temu, da ukrepi (zadrževanje perutnine v zaprtih prostorih) niso več v veljavi, DSNB priporoča, da imetniki perutnine in ptic na celotnem ozemlju Slovenije striktno izvajajo ukrepe biološke varnosti, predvsem:

 

a)      da se gojenje perutnine in ptic v ujetništvu na prostem izvaja tako, da so živali zavarovane pred stikom s prostoživečimi pticami z mrežami ali strehami ali na drug ustrezen način ali, da se vsaj oskrbujejo s krmo in vodo v zaprtih prostorih ali pod zaščito, ki ne omogoča stika prostoživečih ptic s krmo ali vodo, namenjeno perutnini in pticam v ujetništvu;


b)      da se omogoči dostop do vode za tiste vrste perutnine, kjer je to potrebno zaradi dobrobiti živali, vendar je treba preprečiti stik s prostoživečimi pticami, predvsem vodnimi;


c)       da se pri oskrbovanju perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop prostoživeče vodne ptice, izvaja tako, da se voda obdela s postopki, ki zagotavljajo inaktivacijo virusov aviarne influence (npr. prekuha).