Skoči na vsebino

NOVICA

Poročilo o poteku aktivnosti glede aviarne influence v Sloveniji

Aviarna influenca (AI) je zelo nalezljiva virusna bolezen, ki jo povzročajo virusi influence tipa A. Virusi so razdeljeni v različne podtipe. Za okužbo z virusi AI je dovzetna vsa perutnina (kokoši, pure, race, gosi, pegatke, prepelice, jerebice in fazani), golobi, tekači (noj, emu) ter okrasne in prostoživeče ptice. Do okužbe pri perutnini pride največkrat zaradi stika z okuženimi vodnimi pticami ali drugo okuženo perutnino, ali preko stika z kontaminiranimi površinami. Najbolj očiten znak je visok pogin, tudi do 100 %, ki se lahko pojavi brez predhodnih kliničnih znakov.

Ker gre za bolezen, ki se lahko prenese s prostoživečih ptic na perutnino in ptice v ujetništvu, kar povzroča gospodarsko škodo, je Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) sprejelo ukrepe za preprečevanje bolezni.

V Sloveniji je bila 5. januarja 2017 ugotovljena visoko patogena aviarna influenca (HPAI H5N8) pri prostoživečih pticah (labod grbec). Poleg tega podtipa je bil 27. januarja 2017 pri labodih ugotovljen tudi podtip HPAI H5N5.

 

Od 9. januarja 2017 do 24. aprila 2017 je bilo s strani Veterinarsko higienske službe NVI pobranih in odpeljanih v analizo 632 živali (prostoživeče ptice, ptice v ujetništvu in perutnina). Na prisotnost HPAI H5 je bilo od 5. januarja 2017 do 24. aprila 2017 preiskanih 553 živali (65 primerov   perutnine in ptic v ujetništvu in 488 – prostoživečih ptic). HPAI H5 je bila potrjena na 19. lokacijah v 6. Območnih uradih UVHVVR, in sicer H5N8 pri 170. prostoživečih pticah (167 labodov, 2 raci mlakarici in 1 beločela gos) in H5N5 pri 3 labodih. Večina pozitivnih živali je bila najdena na dveh lokacijah v občini Lendava (potok Ledava in gramoznica Lakoš) in na Ptujskem jezeru. V omenjenem obdobju ni bilo nobenega primera pri perutnini oziroma pri pticah v ujetništvu.

Zadnji primer HPAI H5N8 pri prostoživečih pticah je bil potrjen 22. marca 2017 pri poginjenem labodu v Pragerskem v občini Slovenska Bistrica.

Situacija glede aviarne influence se umirja tudi drugod po Evropi, tako pri perutnini kot pri prostoživečih pticah, zato je DSNB 25. aprila 2017 sprejel sklep o odpravi vseh odrejenih ukrepov.

 

Ne glede na odpravo ukrepov je zaradi preventive na celotnem ozemlju Republike Slovenije še vedno priporočeno izvajati ukrepe biološke varnosti.

 

Neposredni stroški za izvedene aktivnosti, ki sta jih do sedaj izvedla Veterinarsko higienska služba in Nacionalni veterinarski inštitut, ki delujeta znotraj Univerze v Ljubljani na Veterinarski fakulteti, do sedaj zanašajo 65.000 EUR. Vsekakor bo izbruh v sezoni 2016/17 pomenil tudi dodano finančno breme za prihodnje sezone, saj bo potrebno nabor podtipov virusa Aviarne influence, ki so se pojavili, na novo vključiti v program nadzora in spremljanja.

 

Več informacij najdete na spletni strani UVHVVR: www.uvhvvr.gov.si