Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Sprememba sklepov Državnega središča za nadzor bolezni o AI

Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) je včeraj, 29. 3. 2017, sprejelo spremembe in dopolnitve sklepov v zvezi s pojavi aviarne influence v Sloveniji.

V mesecu marcu so bili najdeni še štirje pozitivni labodi, kar kaže na to, da je virus aviarne influence še vedno prisoten v okolju.

Na podlagi epizootiološke situacije in v skladu z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/263 z dne 14. februarja 2017 o zmanjšanju tveganja in poostrenih ukrepih biološke varnosti in sistemih zgodnjega odkrivanja glede tveganj, ki jih pomenijo divje ptice za prenos virusov visokopatogene aviarne influence na perutnino je na območjih Območnih uradov Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Celje, Novo mesto in Koper prepovedano:

-        gojiti perutnino in ptice v ujetništvu na prostem,

-        uporabljati vodna zajetja na prostem,

-        perutnino in ptice v ujetništvu oskrbovati z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje ptice in

-        skladiščiti krmo, ki ni zaščitena pred stikom z divjimi pticami ali drugimi živalmi.

Dovoljena so naslednja odstopanja od prej navedenih ukrepov, pod pogojem, da se izvajajo ukrepi biološke varnosti (menjava obleke in obutve pri vstopu/izstopu iz objektov, kjer se zadržuje perutnina, namestitev razkuževalnih barier, umivanje in razkuževanje rok, omejevanje dostopa drugih ljudi in živali do perutnine, itd.):

a)      gojenje perutnine in ptic v ujetništvu na prostem, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

-        perutnina in ptice v ujetništvu so zavarovane pred stikom z divjimi pticami z mrežami ali strehami ali na drug ustrezni način ali, v primeru, ko to ni mogoče, se

-        perutnina in ptice v ujetništvu vsaj oskrbujejo s krmo in vodo v zaprtih prostorih ali pod zaščito, ki zadostno odvrača pristajanje divjih ptic in s tem preprečuje njihov stik s krmo ali vodo, ki sta namenjeni perutnini;

b)      uporabljanje vodnih zajetij na prostem, če so potrebna za nekatere vrste perutnine zaradi dobrobiti živali in je preprečen dostop divjim vodnim pticam;

c)       oskrbovanje perutnine z vodo iz površinskih vodnih zajetij, do katerih imajo dostop divje vodne ptice, in sicer po obdelavi vode, ki zagotavlja inaktivacijo virusov aviarne influence.

Prepoved razstav in drugih zbiranj ptic ter krmljenja prostoživečih vodnih ptic ostaja v veljavi na območju celotne Slovenije.

Prav tako priporočamo imetnikom perutnine na celotnem območju Slovenije, da striktno upoštevajo ukrepe biološke varnosti in druge odrejene ukrepe.

Ponovno opozarjamo ljudi, ki se gibajo na območjih, kjer se zadržujejo prostoživeče vodne ptice in še posebej na območjih, kjer je bil virus ugotovljen, da lahko s čevlji, obleko ali prevoznimi sredstvi prenesejo virus na perutnino ali ptice v ujetništvu, za katere je virus H5N8 zelo nevaren. Pomembno je, da vsi imetniki perutnine dosledno upoštevajo odrejene ukrepe in izvajajo ukrepe biološke varnosti, da se čim bolj zmanjša možnost prenosa bolezni s prostoživečih ptic na perutnino ali ptice v ujetništvu.