Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Udeležba na veterinarskem kongresu

Šesti Slovenski veterinarski kongres je bil organiziran ob 60 obletnici vpisa prvih študentov na visokošolski študij veterinarske medicine v Ljubljani.

Kongresa, ki je trajal 2. in 3. decembra 2016 in vključeval 70 predavanj iz različnih področij veterinarstva: zdravja in dobrobiti živali, novih tehnologij v veterinarstvu, varne hrane, bolezni živali, osnovnih raziskav v veterinarstvu in drugih, so se udeležili tudi uslužbenci Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

Ob otvoritvi kongresa je kot častni govorec udeležence pozdravil tudi generalni direktor UVHVVR, dr. Janez Posedi, ki je ob tej priložnosti posebej poudaril pomen izobraževanja in znanja. UVHVVR je pristojna za različna področja: zagotavljanje varne hrane in krme, zdravja in dobrobiti živali ter varstvo rastlin, zato so specialna znanja različnih strok še posebej pomembna.

Na kongresu so kot slušatelji sodelovali tudi uslužbenci UVHVVR, s predavanjem oziroma s predstavitvijo posterja pa mag. Breda Hrovatin in dr. Anton Svetlin. 

Mag. Breda Hrovatin je predstavila razvoj informacijske tehnologije za podporo spremljanja in obvladovanja bolezni živali v Sloveniji. Spremljanje in nadzor bolezni v realnem času in takojšnje ukrepanje so ključnega pomena pri zmanjševanju vplivov bolezni tako na samo zdravje in dobrobit živali kot tudi na zdravje ljudi in ekonomske posledice. Iz tega razloga je zgodnje odkrivanje bolezni in zmanjševanje časa, ki preteče med odkritjem, postavitvijo suma, potrditvijo, poročanjem in pripravo ter izvedbo ukrepov za obvladovanje izbruha, ključnega pomena.

Dr. Anton Svetlin je predstavil poster na temo Spremljanje porabe protimikrobnih zdravil pri živalih – kaj izboljšati. Dejstvo je, da odpornost mikrobov proti protimikrobnim zdravilom kot posledica njihove rabe narašča v humani in veterinarski medicini ter zahteva rešitve na svetovni ravni in znotraj vsake države. Ukrepi za ohranjanje učinkovitosti antibiotikov so nujni za uspešno zdravljenje ljudi in živali ter za zagotavljanje varne hrane v bodoče.

Kongres je bil priložnost za srečanje s kolegi, izmenjavo mnenj in seznanitev z najnovejšimi znanstvenimi ter strokovnimi spoznanji na področju veterinarske medicine in zagotavljanja varne hrane in krme.