Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pojasnilo v zvezi s prodajo neoznačene gensko spremenjene hrane

V zvezi s sporočilom, ki kroži po spletu glede prodaje neoznačene gensko spremenjene hrane, vam sporočamo, da na področju gensko spremenjenih organizmov (v nadaljnjem besedilu GSO) v Evropski uniji (v nadaljnjem besedilu EU) že od leta 2003 velja skupna zakonodaja, zato se po skupnem evropskem postopku odobreni GSO lahko tržijo in uporabljajo v skladu z dovoljenimi nameni tudi v Republiki Sloveniji. Skupna zakonodaja zahteva obvezno označevanje prisotnosti GSO, zato mora biti vsak uporabljen GSO jasno naveden na označbi živila, kar kupcem omogoča svobodno izbiro izdelkov.

 

Za pridelavo je v EU dovoljena samo gensko spremenjena koruza MON810. Pridelava drugih gensko spremenjenih poljščin v EU ni dovoljena.

 

GSO so v EU pogosto prisotni v krmi za živali, v živilih jih pa, zaradi negativnega odnosa evropskih potrošnikov do GSO, praktično ni. Prav tako jih ni v živilih, ki nosijo označbo "eko" ali "bio" ali pa so proizvedeni po shemah "brez GSO" - pri tovrstnih izdelkih morebitno uporabo GSO kontrolira certifikacijski organ skozi celotno proizvodno verigo. Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (v nadaljevanju UVHVVR) prisotnost GSO v izdelkih in morebitno prisotnost nedovoljenih GSO nadzira v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Na osnovi izvedenih monitoringov ugotavljamo, da gensko spremenjena živila za zdaj na naših policah niso prisotna, razen čokolade ameriškega proizvajalca, kjer pa je prisotnost GSO ustrezno označena.  Do sedaj v postopkih inšpekcijskega nadzora nismo ugotovili prodaje izdelkov, ki bi bili neskladno označeni. Z nadzorom bomo nadaljevali tudi v prihodnje.