Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Popravek na prispevek »Hrana, okužena s salmonelo, je bila tudi v naših trgovinah«

v  prispevku »Hrana, okužena s salmonelo, je bila tudi v naših trgovinah«, novinarja Iztoka Hočevarja in voditelja Blaža Jarca, objavljenim dne 17. 11. 2016 v oddaji Večerni Planet Danes in na spletni strani portala Planet.si, so bile objavljene nekatere trditve, ki so napačne in posledično zavajajoče. Ob tem je potrebno pojasniti, da UVHVVR predhodno ni bila seznanjena, da bodo v prispevku obravnavali konkretni primer, saj sta tako novinar kot tudi voditelj predhodno nekorektno zatrdila, da bo tema splošna in bo govora o nadzoru v živilski verigi ter sistemu umika proizvodov s trga. Gostja - predstavnica UVHVVR, zato ni mogla podati dejstev o ukrepanju v primeru odpoklica Sezamovih semen iz dne 9.9.2016.

 

Zaradi nekorektnega poročanja, v interesu objektivne informiranosti gledalcev podajamo naslednje pojasnilo:

»Novinar Iztok Hočevar je v prispevku obravnaval umik sezamovih semen iz prodaje zaradi prisotnosti Salmonele. V njem je napačno in zavajajoče trdil, da je »v tem primeru zatajil državni aparat« in da so »državni uradniki potrebovali kar tri tedne, da so zahtevali umik spornih semen«. Voditelj je nato od gostje v živo zahteval pojasnila za konkretni primer, ki ga direktorica inšpekcije seveda ni poznala, saj je služba tako kot v drugih primerih ravnala skladno z zakonodajo in izjemno hitro pozvala k odpoklicu. Zato je lahko le korektno predstavila sistem umika živil iz trga, kot je bilo predhodno dogovorjeno z novinarjema. Glede konkretnega primera pa sedaj podajamo naslednje pojasnilo:

•   alert notifikacija o prisotnosti Salmonele spp je bila objavljena v hitrem sistemu obveščanja - EU RASFF dne 17.8.2016. Slovenije ni bilo na distribucijski listi.

•    Prejemniki sporne pošiljke sezamovega semena v Sloveniji (DrogerieMarkt, Mueller in SPAR Slovenija) so UVHVVR o izvajanju odpoklica spornega živila v Sloveniji obvestili 9.9.2016 na podlagi obvestila svojih dobaviteljev.

•   UVHVVR je še isti dan, to je 9.9.2016, objavila obvestilo o odpoklicu sezamovega semena na spletni strani UVHVVR.

•   Prva nadaljevalna oz. Follow-up notifikacija, v kateri je Slovenija navedena kot prejemnica sporne pošiljke sezamovega semena, je bila objavljena v EU RASFF dne 12.9.2016.

•     Odpoklic v Sloveniji se je torej začel izvajati že 3 dni pred obvestilom v EU RASFF sistemu in ne tri tedne po objavi, kot sta v prispevku zavajajoče trdila novinarja.

 

Splošno o sistemu hitrega obveščanja RASFF in podrobneje o konkretnem primeru lahko preberete v nadaljevanju.

 

  1. SPLOŠNO O RASFF

Slovenija je članica EU od leta 2004. Od takrat  dalje so tako nosilci živilske dejavnosti kot tudi  pristojni organi dolžni spoštovati pravila EU zakonodaje tudi na področju varne hrane,  vključno s pravili delovanja EU RASFF sistema-hitrega sistema obveščanja za živila in krmo (RASFF). Preko navedenega sistema so se države članice dolžne obveščati o: 

-vseh ukrepih, ki jih sprejmejo za omejitev dajanja v promet ali umik iz prometa ali odpoklic živil ali krme zaradi varovanja zdravja ljudi v primerih, ki zahtevajo hitro ukrepanje;

-vseh priporočilih ali dogovorih z nosilci dejavnosti, katerih cilj je preprečiti, omejiti ali uvesti posebne pogoje za dajanje v promet ali morebitno uporabo živil ali krme zaradi resnega tveganja za zdravje ljudi, ki zahteva hitro ukrepanje;

-vseh zavrnitvah živil ali krme, ki so povezane z neposrednim ali posrednim tveganjem za zdravje ljudi in jih pristojni organ izvede na katerikoli mejni kontrolni točki v Evropski uniji.

 

  1. INFORMACIJE O OBRAVNAVI PRIMERA »SALMONELA V SEZAMOVIH SEMENIH«

V konkretnem primeru, ki je bil objavljen dne 17.11.2016 v oddaji »Večerni Planet danes«, je potrebno poudariti naslednja dejstva:

-       dne 17.8. 2016 je Nizozemska z notifikacijo št. 2016.1120 v EU sistem javila  sum na prisotnost salmonele v ekoloških sezamovih semenih iz Ugande. Pošiljka, uvožena v skupni količini 235 417 kg, je bila vzorčena s strani samega uvoznika. Rezultat analize treh lotov navedene pošiljke je pokazal prisotnost bakterije Salmonella spp. Na podlagi rezultata je uvoznik blokiral preostale lote pošiljke ter pričel s postopkom umika oziroma obveščanja vseh prejemnikov lotov pošiljk, ki so že zapustile obrat. Iz notifikacije je razvidno, da  je bila pošiljka distribuirana več nosilcem dejavnosti v Nemčiji, ZDA kot tudi drugim nosilcem dejavnosti na Nizozemskem.


-       Sporna pošiljka je bila posredovana več različnim nosilcem živilske dejavnosti  v različnih državah, ki so sporno surovino distribuirali dalje oz. uporabili za proizvodnjo različnih proizvodov. Slednji so na podlagi podatkov o sledljivosti,  o sprejetih ukrepih obveščali tako svoje stranke/kupce kot tudi  pristojne organe uradnega nadzora. Med  proizvodi, ki so vsebovali sporna sezamova semena, so tudi pakiranja sezamovih semen, ki so bila distribuirana v Slovenijo. Informacijo o tem smo prejeli 12.9.2016.


-       Nosilci živilske dejavnosti so v skladu s skupno EU zakonodajo, ki ureja varnost živil in krme, dolžni, takoj ko pridobijo informacijo o živilu oz. krmi, ki ni varno oziroma sumu na to, sprožiti postopke za umik oziroma odpoklic živila. Slednje pomeni obveščanje vseh svojih strank in kupcev ter tudi pristojnega organa. 


Zaradi navedenega so bili slovenski nosilci živilske dejavnosti - prejemniki sporne pošiljke - direktno od svojih dobaviteljev obveščeni o  prejemu spornih pošiljk že 9.9.2016. Na podlagi informacije so izdelke tako umaknili s polic, o tem obvestili potrošnike in UVHVVR kot pristojni organ. To je tudi razlog, da je UVHVVR že pred prejemom informacije preko EU RASFF sistema, informacijo prejela od nosilca dejavnosti in jo objavila 9.9.2016.


Informacije so dostopne na naslednjih povezavah: 

www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/1/article/13661/5929/

http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/1/article/13661/5927/

http://www.uvhvvr.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/1/article/13661/5926/