Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pojasnilo v zvezi s primerom odtujene čivave

 V zvezi s primerom reševanja psičke pred smrtjo zaradi vročinskega udara v Kopru se v medijih in na družabnih omrežjih pojavljajo trditve, ki po našem menju je odražajo dejanskega stanja, zato v nadaljevanju podajamo naše ugotovitve.
Glede na posnetek dogodka, ki je na voljo in glede na to, da se je dogodek odvijal dne 17. 07. 2016 med 9.40 in 10.20 uro je interpretacija dogodkov kot se pojavlja v javnosti vprašljiva.
V veljavi je namreč Pravilnik o zaščiti hišnih živali (Uradni list RS, št. 51/09 in 89/14), ki v 9. členu določa, kdaj hišnih živali ni dovoljeno puščati v vozilih.


9. člen(prevoz hišnih živali)
 (2) Hišnih živali ni dovoljeno puščati samih v oziroma na vozilih, razen če se zagotovi letnemu času primerno zračenje. Če zunanja temperatura v sončnem vremenu presega 20 °C, je potrebno poiskati za parkirano vozilo primerno senco, da temperatura v vozilu ne povzroči vročinskega udara pri živali v vozilu. Najpogostejši vidni znaki vročinskega udara so navedeni v Prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.

 

 

 

 


Nezavest: preveri se lahko z odzivnostjo živali: žival ni odzivna na zunanje zvočne dražljaje ali je odzivnost komaj zaznavna.


Pri ogledu posnetka je videti, da je žival vznemirjena, zelo pozorna do dogajanja v okolici, popolnoma koordinirana, se ne slini, pogled je jasen, očesne sluznice ne kažejo znamenja prizadetosti, žival ne kaže želje po vodi, je pri polni zavesti.
Pri opisanem stanju živali ni izražena skrajna sila, ki je pogoj  za nasilen vdor v avtomobil, da bi se s tem rešilo življenje živali ali da bi se žival izognila trajajočemu trpljenju. Tudi laik, kot so bili v tem primeru člani Obalnega društva proti mučenju živali, bi morali razlikovati med situacijo, ko je neposredno ogroženo življenje živali (in gre za skrajno silo) ali pa situacijo, ko je še mogoče počakati z skrajnim dejanjem, do prihoda pooblaščenih služb. V konkretnem primeru bi bilo potrebno počakati približno 10 minut.
Glede odvzema živali veljajo določila 43. člena Zakona o zaščiti živali, ki določa, da ima pristojni inšpektor pravico začasno ali trajno odvzeti žival in prepovedati stike dosedanjemu skrbniku živali, če je to potrebno za zaščito živali v primeru kršitve določb Zakona o zaščiti živali. Za odvzete hišne živali uradni veterinar odredi namestitev v zavetišče, ki lahko žival takoj odda primernemu skrbniku.
Torej ima samo z zakonom pooblaščena oseba pravico odvzeti žival, kadar so za to podani z predpisi določeni razlogi. Vsak drugačen odvzem je prisvajanje tuje lastnine ali kraja.
Poudarjamo pa, da vedno, kadar je žival sama v avtomobilu v nasprotju z določili drugega odstavka 9. člena Pravilnika o zaščiti hišnih živali, pa če tudi na njej ni vidnih posledic vročinskega udara, se proti lastniku uvede prekrškovni postopek za kršitev določb Zakona o zaščiti živali.