Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Uredba o prenosljivih boleznih živali

V četrtek, 31. marca 2016, je bila v Uradnem listu Evropske unije objavljena Uredba (EU) 2016/429 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali ("Pravila o zdravju živali") (UL L 84 z dne 31.3.2016). Uredba začne veljati 20. dan po objavi, uporabljati pa se začne 21. aprila 2021.


Uredba predstavlja enega ključnih rezultatov Strategije o zdravju živali 2007 - 2013 (Preprečiti je bolje kot zdraviti), ki je bila sprejeta leta 2007 in v kateri se je pokazala potreba po posodobitvi in poenotenju obstoječe zakonodaje s področja zdravja živali, saj so nekateri zakonodajni akti zastareli, večkrat dopolnjeni in nekonsistentni z novejšimi predpisi.


Namen uredbe je zagotavljanje zdravja živali s poudarkom na preprečevanju pojavljanja bolezni živali (zgodnje obveščanje, biovarnost na gospodarstvih in ozaveščanje),  zmanjševanje vpliva bolezni živali na zdravje ljudi in živali, na dobrobit živali in gospodarstvo ter omogočanje nemotenega delovanja notranjega trga z živimi živalmi in proizvodi. Opredeljene so tudi vloge in odgovornosti vseh deležnikov, ki sodelujejo pri zagotavljanju zdravja živali – od rejcev, delavcev z živalmi do veterinarjev in ostalih.
Na podlagi uredbe bodo pripravljeni podzakonski predpisi, ki bodo natančneje opredelili izvajanje.

eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/ (povezava za Uredbo)

ec.europa.eu/food/animals/docs/ah_policy_strategy_2007-13_sl.pdf (povezava na Strategijo)