Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Varnost sadja, zelenjave in drugih živil iz uvoza

S 6. februarjem 2015 prične veljati Uredba o izvajanju uredb (EU) o uvozu nekaterih živil neživalskega izvora iz tretjih držav (Uradni list RS, št. 4/16, str. 630, z dne 22.01.2016), ki posodablja istoimensko uredbo iz leta 2010 in določa:

  • pristojne organe za izvajanje EU predpisov in uradnega nadzora tveganih pošiljk živil ob uvozu: Upravo Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) -  za vsa živila, razen prehranskih dopolnil in živil za posebne prehranske namene, kjer je pristojni organ Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije (ZIRS). Oba pristojna organa sodelujeta s carinskim organom - Finančno upravo Republike Slovenije, ki ne sprosti živil neživalskega izvora pod poostrenim ali nujnim nadzorom v prost promet, dokler ne prejme od UVHVVR ali ZIRS potrjenega enotnega vstopnega dokumenta;
  • mejne vstopne točke na slovenskem ozemlju, skozi katere lahko te pošiljke vstopajo v EU (Luka Koper za mednarodni pomorski promet, Ljubljana Brnik za mednarodni zračni promet  ter Pošta Ljubljana za mednarodni poštni promet);
  • določene točke uvoza in mesta pregledov v notranjosti Slovenije, kamor lahko inšpektorji napotijo pošiljke živil, za katere postopek preverjanja varnosti še ni zaključen; te so na območnih uradih UVHVVR: Celje, Ljubljana, Maribor, Obrežje in Sežana ter za prehranska dopolnila in živila za posebne prehranske namene na območnih uradih ZIRS: Celje, Ljubljana, Maribor in Novo mesto.

V letu 2015 je sicer UVHVVR, Inšpekcija za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin fizično pregledala 1301 pošiljko v okviru poostrenega ali nujnega nadzora ter 475 pošiljk, ki jih je na podlagi analize tveganja  carinski organ napotil na preglede v okviru splošnega nadzora varnosti živil ob uvozu. V preglede so bile zajete pošiljke gob, sadja, zelenjave, oreškov, čaja, začimb in drugih živil neživalskega izvora. Več kot polovica pošiljk živil je lani prispelo v cestnem mednarodnem prometu. Kar tretjina vseh pregledov je bilo opravljenih na Obrežju na uvoženih gobah iz gozdov na Balkanu na morebitno kontaminiranost zaradi jedrske nesreče v Črnobilu.  Ostale pošiljke so bile pregledane na aflatoksine, pesticide, mikrobiološka in druga onesnaževala. Z ladijskim prometom je prispelo v Luko Koper 35% pošiljk živil neživalskega izvora, od katerih jih je bila dobra polovica (345) prijavljenih in odobrenih skozi EU elektronski sistem TRACES. 80% pregledanih pošiljk v Luki Koper je bilo namenjenih na tržišče drugih držav članic EU, 18% na slovensko tržiške, 2% pošiljk pa je bilo neskladnih in uvoz ni bil dovoljen. Obseg uradnega nadzora varnosti živil sicer ostaja primerljiv obsegu preteklih treh let, ko je UVHVVR prevzela to področje.

 

Več lahko preberete tukaj.