Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

FURS in UVHVVR zaustavili nelegalni izvoz pošiljke mesno- kostne- moke

FURS in UVHVVR v usklajeni akciji preprečili izvoz osmih kontejnerjev proizvodov, ki predstavljajo možno tveganje za javno zdravje in zdravje živali ter okolje

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je v decembru  obvestila Finančno upravo Republike Slovenije (FURS)  o možnem prispetju pošiljke gnojila v Luko Koper, ki naj bi vsebovala predelane živalske beljakovine prežvekovalskega izvora. Izvoz takih pošiljk ni dovoljen v skladu z Uredbo (ES) št. 999/2001 o določitvi predpisov za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje nekaterih transmisivnih spongiformnih encefalopatij, ker lahko predstavljajo tveganje za javno zdravje in zdravje živali ter okolje.

Dvomljiva dokumentacija
Pošiljka osmih kontejnerjev je iz obrata na Češkem sredi decembra z železniškim transportom prispela v Luko Koper, kjer je bila na oddelku za carinjenje Koper vložena izvozna carinska deklaracija za blago z opisom »mesno-kostna moka« v skupni količini 182 ton. Tekom pregleda je bilo ugotovljeno, da je pošiljko spremljala dvojna dokumentacija.
V carinskih dokumentih je bilo navedeno, da se izvaža mesno kostna moka, kot izvoznik je bilo navedeno avstrijsko podjetje, kot prejemnik pa družba v Vietnamu.
V sistemu TRACES, ki se uporablja za obveščanje veterinarskih služb držav članic o premikih določenih pošiljk, pa je bilo navedeno, da gre za pošiljko organskega gnojila, ki je namenjena v slovenski obrat lociran na območju Luke Koper. Pregled dokumentacije ter poizvedba pri domnevnem slovenskem prejemniku blaga je pokazala, da je bilo slovensko podjetje fiktivno navedeno kot prejemnik pošiljke. Pošiljka dejansko nikoli ni prispela v ta obrat. Je pa ugotovljeno, da je navedba v komercialnih dokumentih v sistemu TRACES o slovenskem namembnem podjetju napačna in torej v nasprotju s 3. točko 21. in 22. člena Uredbe 1069/2009 ES, ki opredeljuje označevanje in sledljivost živalskih stranskih proizvodov. Izvoz proizvodov, ki vsebujejo predelane živalske beljakovine prežvekovalskega izvora pomeni kršitev Priloge IV Uredbe (ES) 999/2001 glede prepovedi izvoza iz EU predelanih živalskih beljakovin, pridobljenih iz prežvekovalcev in proizvodov iz teh beljakovin.

Analiza je potrdila vsebnosti DNK prežvekovalcev
Po osnovnem pregledu dokumentacije, ki se je izkazala kot neusklajena ter dvomljiva, je v nadaljevanju postopka UVHVVR opravila vzorčenje blaga z namenom ugotavljanja vsebnosti DNK prežvekovalcev. Analiza je potrdila prisotnost DNK prežvekovalcev  in s tem potrdila poizkus nedovoljenega izvoza, zaradi česar je pristojni uradni veterinar UVHVVR izdal ukrep o vrnitvi pošiljke na mesto izvora.O živalskih stranskih proizvodih
Po ugotovitvah Urada Komisije za prehrano in veterinarstvo (FVO) naj bi v EU prihajalo do nelegalnih izvozov živalskih stranskih proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi (predelanih živalskih beljakovin in mestno-kostne moke), ki so lahko deklarirani kot organsko gnojilo, peleti za kurjavo ipd. UVHVVR je tekom leta 2015 večkrat posumila v nelegalen izvoz zgoraj omenjenih snovi iz drugih držav članic preko Luke Koper. O ugotovitvah smo obvestili Komisijo EU in pristojne organe v državah izvora pošiljk.   
Živalski stranski proizvodi nastanejo v glavnem med klanjem živali za prehrano ljudi, pri proizvodnji proizvodov živalskega izvora, kot so mlečni izdelki, in pri odstranjevanju mrtvih živali in izvajanjem ukrepov za nadzor bolezni. Ne glede na njihov izvor živalski stranski proizvodi predstavljajo možno tveganje za javno zdravje in zdravje živali ter okolje. Z Uredbo (ES) 1069/20092 je zato EU  uvedla načelo, da se s snovmi z visokim tveganjem ne bi smelo krmiti rejnih živali in da se s snovmi, pridobljenimi iz živali, ne sme krmiti živali iste vrste, iz katere so pridobljene.
Izvoz predelanih živalskih beljakovin iz prežvekovalcev iz EU je  prepovedan razen kot hrana za hišne živali, saj obstaja tveganje, da bi se izvoženo blago v namembnih tretjih državah uporabljalo za krmljenje rejnih živali, katerih proizvodi se nato  uvažajo nazaj v EU.Odnosi z javnostmi,

Finančna uprava RS

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin