Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Informacije o bolezni modrikastega jezika

BOLEZEN MODRIKASTEGA JEZIKA (BLUE TONGUE) SE JE POJAVILA TUDI V SLOVENIJI

Uprava za varno hrano veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je 18. novembra 2015 javnost seznanila s prvim primerom bolezni modrikastega jezika (serotipa 4) pri dveh kravah na gospodarstvu v SV Sloveniji v bližini avstrijske meje. Na podlagi sklepov Državnega središča za nadzor bolezni (DSNB) je UVHVVR določila območje z omejitvami. To območje trenutno zajema območja OU UVHVVR Murska Sobota, Maribor, Celje in Ptuj.

 

OPIS KLINIČNIH ZNAKOV BOLEZNI

Bolezen modrikastega jezika (BT) je virusna bolezen, ki se tradicionalno pojavlja v državah Sredozemlja, v zadnjih letih pa se je bolezen pojavila tudi drugod po Evropi. V letu 2006 se je v SZ Evropi pojavil BTV 8, od lanskega leta pa se v državah JV in Srednje Evrope pojavlja BTV 4. Bolezen prizadene vse prežvekovalce (drobnico, govedo, tudi divjad). Širi se s krvosesnimi mušicami, neposredni prenos iz živali na žival ni poznan prav tako pa bolezen ne spada v skupino zoonoz. Po inkubacijskem času, to je času od okužbe do pojava prvih kliničnih znakov, ki po navadi traja 3 do 8 dni se lahko pojavi vročina med 40,5 °C in 41 °C. Po približno 48 urah se lahko pojavi izcedek iz nosu in slinjenje, pordel smrček in očesne veznice. Kasneje slina postane penasta, pojavijo se razjede po smrčku in ustni votlini, včasih tudi po vimenu. Opazna je otekla sluznica ustnic, dlesni brezzobe plošče in jezika. Mlečnost lahko zelo pade prav tako pa lahko pride do mastitisa. Živali se težko gibajo zaradi prizadetosti gibalnega aparata (parklji in sklepi). Močno je lahko prizadeta tudi reprodukcijska sposobnost plemenic (pregonitve, zvrgavanja, nevitalna oz. mrtvorojene živali). Stopnja obolevnosti in smrtnosti je odvisna od serotipa povzročitelja.

Pri BTV 4 sta, glede na podatke držav, kjer se je bolezen pojavila, obolevnost in smrtnost zelo nizki (obolevnost 5%, smrtnost pod 1%).

Zdravljenje bolezni je omejeno le na blaženje simptomov in lajšanje bolečine. Zaradi dolgotrajnosti kliničnih znakov bolezen lahko povzroča ekonomsko škodo.

Ukrepi na okuženem gospodarstvu ter na območju z omejitvami se izvajajo v skladu s Pravilnikom o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika (Ur. L. št. 73/12) in Uredbo Komisije (ES) št. 1266/2007.

 

UKREPI NA GOSPODARSTVU OB POJAVU BT

V skladu z Zakonom o veterinarskih merilih skladnosti mora imetnik živali vsak sum oziroma pojav bolezni takoj sporočiti veterinarski organizaciji.

Ob sumu na bolezen UVHVVR sproži preiskavo za potrditev ali izključitev BT na kmetijskem gospodarstvu. Do uradne potrditve bolezni, se na gospodarstvu uvede zapora in prepove vse premike dovzetnih živali z in na gospodarstvo.

Ko je bolezen uradno potrjena, se lahko na gospodarstvu izločijo živali, ki so hudo obolele, da se zmanjša možnost nadaljnjega širjenja bolezni ter da se zmanjša nepotrebno trpljenje živali.

UVHVVR v skladu s sklepi DSNB določi območje z omejitvami okrog okuženega gospodarstva. Na tem območju veljajo posebna pravila za premike dovzetnih živali, ki so določena v Uredbi (EC) št. 1266/2007 in so povzeta v nadaljevanju.

 

PREMIKI DOVZETNIH ŽIVALI ZA PLEME IN PROIZVODNJO

Premiki živali namenjenih za pleme in proizvodnjo so dovoljeni pod naslednjimi pogoji:

·        živali so tretirane proti vektorjem;

·        živali so bile najmanj 60 dni pred opremo v sezoni brez vektorjev na območju na katerem v določeni sezoni ni bilo pojava BT in so bile opravljene preiskave;

·        so bile živali v obratu z zaščito pred krvosesnimi mušicami;

·        ima država določeno obdobje v katerem ni aktivnosti vektorjev in so v tem času na živalih bili opravljeni predpisani testi z negativni rezultati;

·        so bile živali cepljenje

o   vsaj 60 dni pred odpremo;

o   so bile živali cepljenje vsaj pred časom, ki po navodilih proizvajalca zagotavlja imunost in so bili na živalih opravljeni tudi predpisani testi;

o   so bile živali ponovno cepljene;

·        so živali naravno imune kar se dokazuje s predpisanimi testi.

Do določitve začetka obdobja brez aktivnosti vektorjev, so možni premiki živali za pleme in proizvodnjo z območja z omejitvami le, če so živali cepljene ali naravno imune (živali iz trgovanja).

Ko se bo začelo obdobje brez aktivnosti vektorjev, bodo premiki teh živali možni tudi, če bodo na živalih pred premikom opravljeni predpisani testi.

Poudariti pa je treba, da omejitve glede premikov veljajo za premike dovzetnih živali z območja z omejitvami ne glede na to ali so živali namenjene na prosto območje v Sloveniji ali v drugi državi članici.

 

PREMIKI DOVZETNIH ŽIVALI ZA TAKOJŠEN ZAKOL

Premiki dovzetnih živali, ki so namenjeni takojšnemu zakolu so dovoljeni pod naslednjimi pogoji:

·        na kmetijskem gospodarstvu v 30 dneh pred odpremo v zakol ni bilo potrjenih primerov BT;

·        pod veterinarskim nadzorom so vsa kmetijska gospodarstva, ki so registrirana in imajo določenega koncesionarja za zagotavljanje najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali;

·        OU UVHVVR morajo obvestiti klavnice v Sloveniji, da morajo biti živali, ki prihajajo, zaklane v roku 24 ur od prispetja v klavnico;

·        v kolikor gre za pošiljke živali za zakol v drugi DČ mora imetnik živali pošiljko najaviti vsaj 48 ur pred nameravano odpremo na pristojni OU UVHVVR;

Za namene zakola živali z območij z omejitvami zaradi BT, lahko posamezna država članica določi posebne klavnice. Če bo katera država te klavnice določila, bo seznam objavljen na spletni strani UVHVVR.

 

PROMET S SEMENOM, JAJČNIMI CELICAMI IN ZARODKI,

Promet s semenom, jajčnimi celicami in zarodki, ki izvirajo od dovzetnih živali z območja z omejitvami je možen le, če je seme odvzeto živalim darovalkam vsaj 60 dni pred vzpostavitvijo območja z omejitvami ali če so na živalih opravljene predpisane preiskave.

 

PREMIKI VSEH KATEGORIJ ŽIVALI ZNOTRAJ ISTEGA OBMOČJA Z OMEJITVAMI

Premiki vseh kategorij dovzetnih živali znotraj istega območja z omejitvami, kjer kroži isti serotip virusa so dovoljeni, če na dan premika živali ne kažejo kliničnih znakov bolezni.

 

 

 

DODATNI POGOJI V ZVEZI S TRANZITOM ŽIVALI

Vsak premik dovzetnih živali z območja z omejitvami se lahko opravi le z očiščenim in dezinficiranim prevoznim sredstvom, ki ga mora na kraju natovarjanja dodatno tretirati z odobrenim insekticidom/repelentom, pooblaščena organizacija za izvajanje DDD.

 

Ukrepi na območju z omejitvami ostanejo v veljavi vsaj dve leti po zadnjem ugotovljenem primeru BT.

Na območju Republike Slovenije, ki ni vključeno v območje z omejitvami, za premike živali ni omejitev v zvezi z BT.

 

PRIPOROČILO IMETNIKOM ŽIVALI

Imetnike živali pozivamo, da so pozorni na prisotnost kliničnih znakov pri živalih, predvsem v primeru nakupa novih živali.

Imetnik živali mora vsak sum, da se je bolezen pojavila v reji, takoj sporočiti najbližji veterinarski organizaciji.

Predvsem pa rejce opozarjamo, da upoštevajo biovarnostne ukrepe ter so pozorni na izvor živali. Trgovanje z živalmi na območjih z omejitvami se lahko izvaja le v skladu z zgoraj navedenimi določili.

 

Vse informacije in zakonodajna določila, ki opredeljujejo bolezen modrikastega jezika so imetnikom živali dostopne na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/spremljanje_pojavov_bolezni/novice_od_1632015_dalje/bolezen_modrikastega_jezika_v_sloveniji/