Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Vranični prisad

Dne 09. 12. 2015 je bil potrjen nov primer vraničnega prisada. Bolezen je bila ugotovljena pri poginuli kravi na območju Območnega urada UVHVVR Postojna.
 
Takoj po potrditvi bolezni so bili na gospodarstvu uvedeni ukrepi za preprečevanje širjenja in izkoreninjenje bolezni (prepoved premikov, razkuževanje, cepljenje…).

Ker gre za zoonozo, je bila o pojavu obveščena tudi zdravstvena služba.
 
Opravljena je bila epizootiološka preiskava. Na podlagi podatkov je Državno središče za nadzor bolezni (DSNB) določilo novo območje vraničnega prisada (antraksov distrikt), na katerem bo potrebno v nadaljnjih 50 letih izvajati zaščitne ukrepe za preprečevanje pojava in širjenja bolezni. Med te ukrepe spada preventivno cepljenje dovzetnih živali, ki se pasejo na območju distrikta ter živali, ki se krmijo s krmo, ki izvira iz distrikta.
 
Novo določeno območje vraničnega prisada zajema območje naselja Šmihel pod Nanosom.

Vsa območja vraničnega prisada so objavljena na spletni strani Uprave  
www.uvhvvr.gov.si/fileadmin/uvhvvr.gov.si/pageuploads/REGISTRI_IN_OBRAZCI/Zdravje_zivali/2015/Odredba_2015/Obmocja_vranicnega_prisada_2015.pdf
 
Uprava je o pojavu bolezni ter o izvedenih ukrepih preko sistema za obveščanje in poročanje o boleznih živali (ADNS) obvestila Evropsko komisijo in druge države članice .