Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poročilo o usklajenem načrtu nadzora za ugotavljanje goljufivih praks pri trženju medu in rib

Na podlagi Priporočil Evropske Komisije z dne 12.3.2015 o usklajenem načrtu nadzora za ugotavljanje razširjenosti goljufivih praks pri trženju nekaterih živil smo s strani Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin v obdobju od 1. junija 2015 do 15. julija 2015 izvedli nadzor nad pristnostjo medu in nad skladnostjo označevanja vrst rib.

 

Cilj nadzora:

 

Za nadzor medu:

- ugotoviti razširjenost napačno označenega medu glede na geografsko in/ali botanično poreklo in razširjenost proizvodov deklariranih kot med kljub vsebnosti dodanih sladkornih proizvodov.

 

Za nadzor vrste ribe:

-ugotoviti, ali so vrste rib, ki jih je mogoče najti v predelanih ali nepredelanih ribiških proizvodih, v skladu z deklarirano vrsto ribe

 

Rezultati nadzora:

 

Med:

Skozi celotno živilsko verigo je bilo odvzetih 50 vzorcev medu. Neskladnost glede botaničnega porekla je bila ugotovljena pri 5 vzorcih. To pomeni, da je bil proizvod označen z vrsto glede na botanični izvor (npr. gozdni med), senzorična in mikroskopska analiza pa sta pokazali, da za navedeno vrsto nima povsem tipičnih lastnosti. Raziskave glede dodanih sladkornih proizvodov se izvajajo s strani laboratorija Evropske komisije- Inštituta za referenčne materiale in meritve Skupnega raziskovalnega središča in so še v teku za dva od petih neskladnih.

Zaradi ugotovljenih neskladnosti so bili opravljeni dodatno še 3 pregledi. Za vse neskladne vzorce so bili odrejeni upravni ukrepi za odpravo neskladnosti. Nepravilnosti so bile odpravljene. V dveh primerih čakamo še na rezultate dodatnih analiz. Uveden je bil en postopek o prekršku.

 

Ribe:

Skozi celotno živilsko verigo je bilo odvzetih 70 vzorcev predelanih in nepredelanih ribiških proizvodov.  Pri 1 vzorcu je bila ugotovljena neskladnost glede označevanja vrste, in sicer na vzorcu ribjih palčk je bila deklarirana vrsta ribe oslič – Merluccius Merluccius, potrjena vrsta glede na laboratorijsko DNA analizo pa je bila vrsta trske- Gadus chalcogrammus (po starejšem poimenovanju znana kot Theragra chalcogrammus) .

Ukrepi UVHVVR so se nanašali na umik izdelka in uvedba prekrškovnega postopka.

 

Nadzor v okviru Priporočil Evropske Komisije z dne 12.3.2015 o usklajenem načrtu nadzora za ugotavljanje razširjenosti goljufivih praks pri trženju nekaterih živil so izvajale vse države članice. Skupno poročilo najdete na spletni strani Evropske Komisije:

http://ec.europa.eu/food/safety/official_controls/food_fraud/index_en.htm

 

 

Andreja Bizjak dr.vet.med.,

Direktorica Inšpekcije za varno hrano,

veterinarstvo in varstvo rastlin