Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zatiranje in preprečevanje širjenja ambrozije

Ker se bliža čas cvetenja pelinolistne ambrozije, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja imetnike kmetijskih in nekmetijskih zemljišč, da so v skladu s predpisi dolžni zatirati ambrozijo, da se prepreči njeno cvetenje in oblikovanje semen.

 

 

Pelinolistna ambrozija kot plevel zaradi svoje razširjenosti povzroča težave in dodatne stroške v kmetijstvu, večjo gospodarsko škodo z občutnim zmanjšanjem pridelka pa povzroča zlasti v ekološki pridelavi, kjer kemično zatiranje ni mogoče. Pri občutljivih ljudeh lahko povzroča inhalacijske alergije oziroma senen nahod.

 

V Sloveniji lahko pelinolistno ambrozijo najdemo točkovno skoraj po vsej državi, zapleveljenost s to invazivno rastlino pa se iz leta v leto povečuje. Ker je ambrozija nezahtevna glede rastnih razmer, se pogosto pojavlja na zapuščenih in neobdelanih površinah oziroma tam, kjer je zaradi gradnje ali drugih vzrokov prišlo do večjih premikov zemlje. Največ jo lahko najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na zapuščenih obdelovalnih ali stavbnih zemljiščih ter na slabo komunalno urejenih javnih in drugih površinah. Od tam se širi tudi na kmetijska zemljišča. Preprečevanje njenih škodljivih vplivov je mogoče le z doslednim odstranjevanjem in preprečevanjem njenega cvetenja oziroma oblikovanja semen, s katerimi se širi dalje.

 

Z namenom preprečevanja širjenja in zmanjševanja zaraščanja kmetijskih in nekmetijskih površin z ambrozijo je v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu rastlin in Odredbo o ukrepih za zatiranje škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia, predpisano obvezno zatiranje že od leta 2010 dalje. Na podlagi navedenih predpisov so imetniki zemljišč dolžni sami odstranjevati ambrozijo tako na kmetijskih kot tudi na nekmetijskih zemljiščih. To velja za upravljalce cest, železnic, letališč in parkov ter za občine, kmetovalce, lastnike vrtov in vse druge lastnike, upravljalce ali najemnike zemljišč.

 

Rastline ambrozije je treba odstraniti pred cvetenjem, ki se večinoma začne konec julija in traja do konca oktobra, maksimum pa je v avgustu in začetku septembra. Julija je na večini rastišč v taki razvojni fazi, da jo zlahka prepoznamo, hkrati pa je še pravi čas za njeno zatiranje, ker še ne cveti.

 

Več informacij o ambroziji in priporočilih za njeno zatiranje je tukaj