Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poročilo o izvedbi posebnega nadzora nad označevanjem in sledljivostjo prašičjega in perutninskega mesa v obratih za razsek mesa in mesnicah

Z namenom ugotavljanja skladnosti z zakonodajo o sledljivosti in označevanju prašičjega ter perutninskega mesa  je bil v času od 22.4.2015 do 31.5.2015, v posameznih odobrenih obratih za razsek mesa in v mesnicah, izveden  poseben nadzor. Nadzor je zajemal pregled 40 razsekovalnic prašičjega mesa, 4 razsekovalnice perutninskega mesa in 69 mesnic.

8 mesnic je bilo pregledanih skupaj s Tržnim inšpektoratom RS, ki je preverjal izpolnjevanje zahtev iz svoje pristojnosti.

 
Pri preverjanju sledljivosti in označevanja mesa je UVHVVR preverila:

a)    »sistem« zagotavljanja sledljivosti v obratu ( način določanja serije ali lota, realnost izvedbe »sistema« in preizkus od vhoda do izhoda in obratno);

b)    pregled vhodnih in/ali izhodnih dokumentov, ki spremljajo pošiljke prašičjega ali perutninskega mesa;

c)     ali je možno dokumente dejansko povezati s pošiljko glede na količino prejetega in izdanega oziroma »predelanega« mesa ;

d)    ali je označevanje mesa skladno z določili Uredbe 1337/2013 in Pravilnika o označevanju in kategorizaciji svinjskega mesa (Ur.l.RS, št. 33/04, št.10/05).

 
Ugotovitve:
Pomanjkljivosti oziroma neskladja so bila ugotovljena v 13 razsekovalnicah za rdeče meso in v 47 mesnicah. Ugotovljena neskladja so bila:

-         7 nosilcev živilske dejavnosti ni imelo zagotovljene sledljivosti v obratu/mesnici;

-         v 6. primerih dokumenti, ki so spremljali pošiljko v obrat/mesnico, niso vsebovali vseh podatkov o pošiljatelju, prejemniku ali živilu kot to zahteva Uredba (ES)  931/2011,

-        nosilci živilske dejavnosti v 19. primerih niso mogli dokazati rojstva živali, a so kljub temu uporabili oz. označili meso s “poreklo”, ki se lahko uporabi le, če je bila žival rojena, vzrejena in zaklana v isti državi;

-        v 7. primerih je bilo navedeno poreklo mesa v prodajni vitrini drugače kot je bilo na dokumentih/etiketi, ki so spremljali pošiljko mesa v mesnico;

-        v 8. primerih je bil pred mesom v prodajni vitrini napačno naveden dobavitelj;

-        v 9. primerih meso v prodajni vitrini sploh  ni bilo označeno;

-        v 4. primerih meso v prodajni vitrini ni imelo navedbe lota, tako, da ga ni bilo  mogoče povezati z vhodnimi dokumenti;

-        v 6. primerih je imela označba mesa na prodajnem mestu samo navedbo države npr. SLOVENIJA, slovensko meso,  ni pa bilo razvidno ali gre za »poreklo SLOVENIJA« ali »vzrejeno v SLOVENIJI«. Zaključek:

Uradni veterinarji UVHVVR so izvedli skupaj  113 pregledov. V 60 primerih so bile ugotovljene kršitve zakonodaje.

Na podlagi ugotovljenih neskladnosti je bilo izrečenih 28 opozoril po ZIN, izdanih 23 ureditvenih odločb, s katerimi se je odredilo odpravo ugotovljenih nepravilnosti in 7plačilnih nalogov. Ugotovitve kažejo, da je stopnja neskladnosti z zakonodajo na področju sledljivosti in označevanja mesa visoka, zato bo UVHVVR nadaljevala s svojimi aktivnostmi na tem področju.