Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Zatiranje ameriškega škržatka zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice

Po končanem cvetenju trte je čas za prvo tretiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, ene najbolj nevarnih bolezni trte, ki jo povzroča karantenska fitoplazma Grapevine flavescence dorée. Ameriški škržatek s sesanjem na okuženih trtah prenese fitoplazmo na zdrave trte, zato je zatiranje ameriškega škržatka s fitofarmacevtskimi sredstvi poleg odstranjevanja okuženih trt ključni ukrep za preprečevanje izbruhov te nevarne bolezni. Zavedati se je treba, da bi bile posledice nadaljnjega intenzivnega širjenja ter izbruhov zlate trsne rumenice lahko usodne za vinogradništvo.Zaradi najdb zlate trsne rumenice v preteklih letih v vseh vinorodnih deželah je sedaj razmejeno območje zlate trsne rumenice določeno tako, da vključuje vse vinorodne dežele in zajema večino območij, kjer so v Sloveniji vinogradi.

 

V skladu s Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje zlate trsne rumenice (Uradni list RS, št. 48/14), je zatiranje ameriškega škržatka obvezno za vse imetnike trte in sicer:

-            v vinogradih za pridelavo grozdja ter na brajdah oziroma ohišnicah na razmejenem območju zlate trsne rumenice, to je v žariščih okužbe in njihovih varovalnih pasovih, kjer je treba opraviti najmanj eno tretiranje,

-            v matičnih vinogradih, matičnjakih in trsnicah na celotnem območju Slovenije, kjer je treba opraviti najmanj dve tretiranji.

V vinogradih izven razmejenih območij zatiranje ameriškega škržatka ni obvezno, je pa priporočljivo.

 

Število potrebnih tretiranj, fitofarmacevtska sredstva za zatiranje ter okvirni roki tretiranja so podrobneje navedeni v Načrtu ukrepov obvladovanja zlate trsne rumenice. Natančnejše roke tretiranja za posamezna območja v Sloveniji napove služba za varstvo rastlin na Kmetijsko gozdarskih zavodih Nova Gorica, Novo Mesto in Maribor ter na Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije in na Kmetijskem inštitutu Slovenije. Napovedi službe za varstvo rastlin so objavljene na spletni strani Agrometeorološkega portala Slovenijehttp://agromet.mkgp.gov.si/pp/, kjer se je mogoče naročiti na prejemanje obvestil po e-pošti. Obvestila je možno poslušati tudi na telefonskem odzivniku.

 

Informacije o zlati trsni rumenici, podatki o razmejenih območjih ter Načrt ukrepov obvladovanja zlate trsne rumenice so objavljeni na spletni strani Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/karantenski_skodljivi_organizmi/posebno_nadzorovani_organizmi/zlata_trsna_rumenica/ .

 

Opozarjamo, da je treba vsa fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo ter navedbami in opozorili na etiketi.