Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

O varstvu rastlin na sedežu FAO v Rimu

V tednu 16.-20. marca 2015 je v Rimu potekalo 10. zasedanje globalne Komisije za fitosanitarne ukrepe, ki je izvršilno telo Mednarodne konvencije o varstvu rastlin (IPPC). Zasedanja se je udeležila tudi slovenska predstavnica odgovornega organa za izvrševanje konvencije, to je Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na zasedanju so bili med drugim sprejeti novi standardni diagnostični protokoli (npr. za povzročiteljico hruševega ožiga, bakterijo Erwinia amylovora, in fitoplazme) ter postopki razkuževanja in drugih obdelav pošiljk pred izvozom plodov in zrnja za večjo fitosanitarno varnost mednarodnih pošiljk (npr. za plodove muhe in koruzno veščo).

Spoštovanje globalnih standardov za fitosanitarne ukrepe, vključno z znanstvenimi podlagami za ocenjevanje tveganja zaradi rastlinskih škodljivih organizmov, predstavlja na eni strani temelj varnega uvoza ter na drugi strani dostopa na tretje trge za kmetijska in živilska podjetja. Poleg Komisije za fitosanitarne ukrepe imata pomembno mednarodno vlogo še IPPC Odbor za standarde in IPPC delovno telo za reševanje sporov pri uvozno-izvoznih vprašanjih.

 

Sekretariat IPPC s sedežem v Rimu gosti Organizacija za prehrano in kmetijstvo pri Združenih narodih, zato se vsako leto zvrstijo tudi spremljevalni strokovni dogodki, ki širijo znanje med državnimi organizacijami za varstvo rastlin in podpirajo poslanstvo IPPC: »varovati zdravje in življenje rastlin pred karantenskimi škodljivimi organizmi«, ki se na nova območja širijo s pošiljkami v mednarodni trgovini. Letos je bil dan poseben poudarek na krepitev strokovne podpore uradnim službam, kjer je ključna zmogljivost osebja in opreme v diagnostičnih laboratorijih. Tem se za implementacijo konvencije še ni potrebno akreditirati, a za znanstveno utemeljeno zavrnitev pošiljke morajo uporabljati vsaj regionalne diagnostične protokole. Letos so bile na predlog Evropske unije in njenih držav članic poleg CPM priporočil za vzpostavitev sistema kakovosti v fitosanitarnih laboratorijih sprejete tudi strateške usmeritve za mednarodno:

- izmenjavo informacij o identifikacijskih metodah ter pomoči pri izbruhih škodljivih organizmov;

- organizacijo tečajev za diagnostike, vključno z usposabljanji na daljavo;

- vzpostavitev mreže diagnostikov, kot jo ima Evropska organizacija za varstvo rastlin;

- daljinska identifikacija škodljivih organizmov prek digitalne mikroskopije;

- izmenjavo nizkocenovnih hitrih diagnostičnih testov ter

- širitev preverjanja strokovne usposobljenosti in zanesljivosti testiranja na države v razvoju.

 

Po sprejemu teh usmeritev je bila izjemno odmevna spremljevalna predstavitev hitrih diagnostičnih metod, ki so jih razvili v okviru evropskega raziskovalnega programa FP7 Q-DETECT laboratoriji: FERA iz UK, Univerze v Padovi (Italija) in Nacionalnega inštituta za biologijo (Slovenija). Dr. Maja Ravnikar je s sodelavcema Polono Kogovšek in Denisom Kutnjakom z Oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo rastlin  v živo prikazala najnovejše tehnike za diagnostiko mikrobnih povzročiteljev bolezni: izotermalno metodo LAMP in sekveniranje naslednje generacije (NGS).

 

Dogodek je bil organiziran v sodelovanju z Evropsko organizacijo za varstvo rastlin (EPPO), v kateri so tudi sicer diagnostiki iz slovenskih uradnih laboratorijev za varstvo rastlin prepoznavni.

Letnega zasedanja v Rimu se udeležujejo delegacije 181 podpisnic konvencije, Evropska unija, ki je postala članica IPPC leta 2005, regionalne organizacije za varstvo rastlin, kot tudi partnerske mednarodne organizacije kot sta Konvencija o biološki raznovrstnosti (CBD) in  CODEX Alimentarius ter organizacije za stike in sodelovanje, kot so sekretariat WTO-Sanitarno-fitosanitarnega sporazuma, Svetovna carinska organizacija (WCO), Mednarodna semenarska zveza (ISF) in druge. Slovenija je k IPPC pristopila s sprejemom Zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu rastlin (spremenjene 1997; Uradni list RS št. 84/2000).

 

 

Več o implementaciji konvencije:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/mednarodne_zadeve/