Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

18. november - EVROPSKI DAN ANTIBIOTIKOV

Evropski dan antibiotikov, 18. november, zaznamujemo letos že sedmič po letu 2008.

Evropski dan antibiotikov je namenjen ozaveščanju o pomenu antibiotikov ter njihovi preudarni in odgovorni rabi. Na ta dan evropske države izvajajo različne aktivnosti za ozaveščanje javnosti, predpisovalcev in porabnikov antibiotikov o tveganjih zaradi neustrezne rabe antibiotikov.

 

Mednarodne in evropske organizacije predlagajo ukrepe za omejitev rabe antibiotikov pri ljudeh in živalih samo na upravičene primere zdravljenja z antibiotiki ter za njihovo preudarno in odgovorno rabo.

 

Za obvladovanje širjenja odpornosti bakterij proti antibiotikom je potrebno sodelovanje vseh akterjev na področju javnega zdravstva, zdravstvenega varstva živali, rejcev ter širše javnosti.

 

Bolj ko se antibiotiki uporabljajo pri ljudeh, živalih in rastlinah, več je možnosti, da postanejo bakterije odporne proti njim.Tako pridobljena odpornost bakterij proti antibiotikom je vse večja grožnja za uspešno zdravljenje ljudi in živali po vsem svetu.

 

Bakterije postajajo odporne proti več različnim antibiotikom, ki so se doslej uspešno uporabljali za zdravljenje bolezni ljudi in živali, novih učinkovitih antibiotikov pa ni dovolj.

 

Vsaka uporaba protimikrobnih zdravil pri ljudeh, živalih in rastlinah spodbuja selekcijo in širjenje bakterij, odpornih proti protimikrobnim zdravilom.

 

Protimikrobna zdravila, med katera spadajo antibiotiki, uporabljena za zdravljenje živali, morajo imeti dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji oziroma za vnos ali uvoz v našo državo, ki ga izda pristojni organ.

 

Po veljavni zakonodaji je v Sloveniji za zdravljenje živali dovoljeno izdajati antibiotike samo na veterinarski recept.

 

Rejcem živali za proizvodnjo hrane lahko samo veterinarji predpisujejo antibiotike za zdravljenje živali. Voditi morajo evidenco zdravljenj živali. Rejci živali morajo strogo upoštevati predpisano karenco.

 

Med ključne elemente pri uvajanju strategije za zajezitev odpornosti bakterij proti protimikrobnim zdravilom na področju veterinarstva spada tudi uradni nadzor podatkov o odpornosti bakterij proti protimikrobnim zdravilom ter o porabi protimikrobnih zdravil. Ti podatki so pomembni za izdelavo profilov tveganj ter ocen tveganj.

 

Posledic rabe antibiotikov se zavedamo tudi slovenski veterinarji, zato smo poenotili in okrepili naša prizadevanja.

 

Po letu 2008 v Sloveniji vsako leto izvajamo kampanje ozaveščanja o tveganjih zaradi neustrezne rabe antibiotikov. Kampanje ozaveščanja in strokovni posveti ob dobrem odzivu veterinarjev in rejcev živali so nedvomno pripomogli k iskanju alternativ ter k bolj preudarni in odgovorni ter s tem zmanjšani rabi antibiotikov za zdravljenje živali.

 

Pri iskanju alternativ, za doseganje bolj preudarne, odgovorne in zmanjšane rabe antibiotikov, imajo zlasti pomembno vlogo dejavnosti in prizadevanja veterinarjev ter rejcev živali po sistemu »bolje je preprečevati kakor zdraviti«, z izboljšanjem sistemov reje in oskrbe živali, izpopolnjenimi biovarnostnimi ukrepi, ki ugodno vplivajo na zdravje živali, omejujejo prenos bolezni ter zmanjšujejo potrebe po predpisovanju in uporabi antibiotikov. Dejavnosti na teh področjih se morajo še okrepiti.

 

Evropska komisija je zaprosila Evropsko agencijo za zdravila (EMA - European Medicines Agency), da razvije usklajen pristop k zbiranju in sporočanju podatkov na podlagi količin nacionalne prodaje, kakor tudi podatkov o porabi vsaj po večjih skupinah živalskih vrst ter da zagotovi primerljivost s prodajo in porabo protimikrobnih zdravil v humani medicini.

 

V odzivu na zahtevo Evropske komisije (2008) je Evropska agencija za zdravila (EMA) leta 2009 uvedla projekt ESVAC - Evropski uradni nadzor porabe veterinarskih protimikrobnih zdravil (European Surveillance of Veterinary Antimicrobial Consumption).

 

Poročila ESVAC prikazujejo prodajo antibiotikov po živalskih populacijah po posameznih državah (v mg/PCU) v posameznem letu, ter dosežen napredek po posameznih državah.

 

Naslednje leto se bo predvidoma začelo tudi poročanje za ESVAC o porabi zdravil po posameznih živalskih vrstah za proizvodnjo hrane, v letu 2015 najprej za prašiče, naslednje leto za perutnino, leto pozneje pa še za govedo.

 

Kakor navaja poročilo ESVAC za leto 2012, se je med leti 2010 do 2012 v Sloveniji prodaja protimikrobnih učinkovin (antibiotikov) za uporabo v veterinarski medicini znižala za 21 odstotkov, s 47 mg/PCU na 37 mg/PCU.

 

Kakor je razvidno iz tabele v poročilu ESVAC za leto 2012, je v 20 evropskih državah, ki so posredovale podatke za to obdobje, prodaja antibiotikov med leti 2010 in 2012 padla povprečno za 15 odstotkov (v 18 državah med 0,4% do 49%), preračunano v mg na populacijsko korekcijsko enoto (Population Correction Unit - PCU).

 

Tabela: Spremembe v prodaji protimikrobnih učinkovin (PMU) za živali za proizvodnjo hrane (vključno s konji), v mg/PCU, po 26 državah v obdobju med 2010 in 2012 (Fourth ESVAC Report, objava 2014)

 

 

Država

2010

2011

2012

% spremembe

Avstrija

63

54

55

-13%

Belgija

180

175

161

-11%

Bolgarija

 

93

99

7%

Ciper

 

408

397

-3%

Češka republika

94

83

80

-15%

Danska

47

43

44

-7%

Estonija

66

66

56

-15%

Finska

25

24

24

-4%

Francija

132

117

103

-22%

Nemčija

 

211

205

-3%

Madžarska

268

192

246

-8%

Islandija

7.2

6.3

5.9

-19%

Irska

54

49

58

7%

Italija

427

370

341

-20%

Latvija1

40

35

41

3%

Litva

48

42

39

-18%

Luksemburg

 

 

44

 

Nizozemska

146

114

75

-49%

Norveška

4.1

3.7

3.8

-7%

Poljska

 

120

132

10%

Portugalska

178

161

157

-12%

Slovaška

 

44

43

-2%

Slovenija2

47

46

37

-21%

Španija3

241

250

242

0.2%

Švedska

15

14

13

-11%

Združeno kraljestvo

68

51

66

-2%