Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Bolezen modrikastega jezika

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila v petek popoldne obveščena o pojavu bolezni modrikastega jezika na Madžarskem. Ker 150 kilometrsko območje z omejitvami okrog pojava sega tudi v RS, smo na UVHVVR določili območje z omejitvami v Sloveniji in rejcem na tem območju odredili izvajanje ukrepov za preprečevanje vnosa in širjenja bolezni.

 

Bolezen modrikastega jezika je bolezen živali, za katero so dovzetni vsi prežvekovalci, vključno z ovcami, govedom, jelenjadjo in srnjadjo, kozami in kamelidi (kamelami, lamami, alpakami, guanaki in vikunjami). Konji in prašiči so nedovzetni. Čeprav bolezen najbolj prizadene ovce, so goveda glavni rezervoar virusa med sesalci, in so zelo pomembni za epidemiologijo bolezni.

 

Za bolezen so značilne spremembe ustne in nosne sluznice ter roževine parkljev. Bolezen povzroča virus, ki ga širijo nekatere vrste krvosesih mušic. Bolezen modrikastega jezika se potrdi na podlagi epidemioloških podatkov, rezultatov laboratorijskih preiskav ter kliničnih znakov bolezni, ki kažejo na krožene virusa v določenem okolju. Človek ni dovzeten za bolezen modrikastega jezika.

 

Na območju z omejitavmi in z območja z omejitvami se premiki živali izvajajo v skladu s Pravilnikom o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika (Ur. l., št. 73/12) in Uredbe Komisije (ES) št. 1266/2007:

a.      Prepovedani so premiki dovzetnih živali z območja z omejitvami, razen premikov živali za zakol.

b.      Premiki dovzetnih živali z območja z omejitvami se dovolijo le za takojšen zakol, če:

·         na gospodarstvu izvora v 30 dneh pred odpremo živali v zakol ni bilo potrjenih primerov BT;

·        živali, ki prihajajo iz območja z omejitvami, so zaklane v roku 24 ur od prispetja v klavnico;

·        Če gre za pošiljke živali za zakol v drugi državi članici, mora trgovec (imetnik) pošiljko najaviti vsaj 48 ur pred nameravano odpremo na pristojni OU UVHVVR.

c.      Vsak premik dovzetnih živali z območja z omejitvami se lahko opravi le z očiščenim in dezinficiranim prevoznim sredstvom, ki ga na kraju natovarjanja z odobrenim insekticidom/repelentom tretira organizacija, pooblaščena za izvajanje DDD.

d.      Premiki živali znotraj istega območja z omejitvami so dovoljeni, če živali na dan prevoza ne kažejo kliničnih znakov bolezni.

 

 

 

Območje z omejitvami na območju OU UVHVVR Ptuj zajema 3 občine, na območju OU UVHVVR Murska Sobota pa 18 občin.

Na območju z omejitvami je:

-         423 gospodarstev z drobnico, na katerih je 4.095 živali. Od tega na območju OU Ptuj 119 gospodarstev z 968 drobnice in na OU MS 304 gospodarstva s 3.127 živali.

-         1.508 gospodarstev z govedom, na katerih je 27.898 živali. Od tega na območju OU Ptuj 518 gospodarstev z 9.672 govedi in na OU MS 990 gospodarstev z 18.226 živali.

 

 

 

Opozorilo:

Pri nakupu živih goved in drobnice bodite še posebej pozorni na izvor živali. Trgovanje z območij z omejitvami se lahko vrši le v skladu z določbami Uredbe (ES) 1266/2007.

Prav tako bodite pozorni na možno prisotnost kliničnih znakov pri živalih, predvsem novo nabavljenih.

Vsak sum, da se je pojavila bolezen modrikastega jezika, je treba takoj javiti najbližji veterinarski organizaciji.

 

Več o bolezni in pojavih lahko preberete na naših spletnih straneh, na naslovih:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/bolezni/bolezen_modrikastega_jezika_bt/,

ter

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_zivali/spremljanje_pojavov_bolezni/ .