Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poročilo v zvezi s poginom žrebeta v Bistri pri Vrhniki

Dne 8.11.2014 ob 9.50 uri je regionalni center za obveščanje obvestil uradnega veterinarja, da je  v bližini Bistre pri Vrhniki okoli 15 konjev v blatu. V ponovnem klicu ob 10. uri je center za obveščanje informacijo dopolnil, da je v čredi en poginjen konj. Uradni veterinar je takoj naročil veterinarju veterinarske postaje Vrhnika, da pregleda poginulo žival, po potrebi ostalim živalim nudi nujno veterinarsko oskrbo in o stanju obvesti lastnika ter uradnega veterinarja. Veterinar je na kraj pogina prispel med 11. in 11.30 uro in ugotovil, da je bila poginjena žival primernega rejnega stanja in brez vidnih poškodb. Ocenil je, da je po okoliščinah sodeč hitro poginila, saj je ležala v blatu, vendar ni bila vsa blatna in da je žival poginila zaradi akutne kolike ali zaradi odpovedi srca. Poginulo žival je še isti dan odpeljala veterinarsko higienska služba. Veterinar je po navodilu uradnega veterinarja imetnika pozval, da ostale živali premesti iz poplavljenega pašnika, kar je storil še istega dne. Premestil jih je v hlev na Verdu (Vrhnika) in o tem obvestil veterinarja, ta pa ob 15. uri uradnega veterinarja.

 

Dne 10.11.2014 so uradni veterinarji UVHVVR opravili ogled stanja oziroma nadzor nad bivalnimi razmerami živali na pašnikih med Verdom in Dolom pri Borovnici.


Dne 11.11.2014 so uradni veterinarji izvedli nadzor v hlevu imetnika živali. Ugotovili so, da je imetnik že 7
.11.2014 zaradi napovedanih poplav umaknil žrebice iz sredine Barja proti Bistri. V Bistri  je imetnik preveril razmere 7.11.2014 zvečer ob 20 uri. Takrat so živali imele na voljo dovolj paše in krme. Nobena od živali ni kazala vidnih znakov bolezni.

 

V času inšpekcijskega pregleda je imel imetnik 61 kopitarjev vseh kategorij na treh lokacijah:

-        v hlevu je bilo 16 žrebic, ki so bile preseljene iz poplavljenega območja,

-        na pašniku s površino pribl. 8ha je bilo 16 žrebcev,

-        na drugem pašniku s površino pribl. 30 ha je bilo 29 kopitarjev, od tega 15 kobil, 1 žrebec in 13 žrebet oziroma ponijev,

-        na pašniku v Bistri s površino pribl. 8 ha ni bilo živali.


Pri pregledu je bilo ugotovljeno, da imajo žrebice v hlevu čisto in suho stojišče, nastilj, dovolj krme in vode. Žrebice so primernega rejnega stanja. Pri pregledu živali na paši je bilo ugotovljeno, da imajo živali na razpolago vodo, dovolj primerne pašne površine in da so primernega rejnega stanja.
Pri pregledu obnašanja živali je bilo ugotovljeno, da te niso plašne in da so zaupljive do ljudi, kar kaže na lastnikovo primerno ravnanje z živalmi. Zadnje zdravljenje je veterinar na gospodarstvu opravil 29. 9. 2014. Zdravil je prašiče. Imetnik je v mesecu aprilu 2014 opravil dehelmentizacijo goved. V letu 2013 je imetnik poklical veterinarja za pomoč in oskrbo bolne kobile.

 

Dne 12.11.2014 je bilo pri ponovnem pregledu ugotovljeno, da je imetnik v hlev premestil tudi 28 goved, 9 goved pa je ostalo na pašniku. Goveda, razen štirih starejših krav, so primernega rejnega stanja.
Pri dokumentacijskem pregledu je bilo ugotovljeno, da sta v letu 2013 zabeleženi dve mrtvorojeni teleti, v letu 2014 pa 1 mrtvorojeno tele. Pri kopitarjih je zabeležen 1 pogin kobile v letu 2013 in 1 pogin žrebeta na dan 8
.11.2014.

 

Dne 12.11.2014 sta si skupaj z uradnima veterinarkama OU Postojna kmetijsko gospodarstvo in rejo živali ogledali tudi generalna direktorica in direktorica inšpekcije UVHVVR. Opravili sta tudi razgovor z veterinarjem, ki je bil na kraju pogina žrebeta in dobro pozna omenjeno kmetijo.

 

Povzetek:

Uradni veterinarji  so v letih od 2007 do 2014 zoper lastnika vodili osem postopkov zaradi zaščite in zdravstvenega varstva živali. V postopkih so bile ugotovljene določene nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ki jih je lastnik na podlagi odrejenih inšpekcijskih ukrepov odpravil. Zaradi ugotovljenih kršitev so mu bile izrečene globe, ki jih je poravnal. V nobenem postopku pa niso bile ugotovljene take nepravilnosti ali kršitve, zaradi katerih bi bilo potrebno živali odvzeti, prodati ali oddati v zakol. Imetnik živali ni vzoren rejec, vendar kljub temu skrbi za živali na način, da mu ni mogoče očitati dejanj mučenja živali. Reja živali na prostem, če imajo dovolj hrane, vode in možnost umika pred neugodnimi vremenskimi vplivi v zavetje (gozd, dolino ali podobno), je naraven način reje, ki ga stroka vzpodbuja. Na UVHVVR bomo pri rejcu tudi v prihodnje spremljali stanje živali.

 

Uradni veterinarji UVHVVR so v letih od 2008 do 2014 odvzeli naslednje število živali:

 

 

2008

 

2009

 

2010

 

2011

 

2012

 

2013

 

2014


Št. odvzetih živali


172


368


187


278


144


93


145

 

 

 

Matjaž Emeršič,

                                                                                        tiskovni predstavnik UVHVVR