Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Izredno dovoljenje za uporabo sredstva PERFEKTHION za zatiranje oljčne muhe

Dne 9. Julija 2014 je UVHVVR od KGZ Slovenije prejela vlogo za izdajo dovoljenja za nujne primere v zvezi z zatiranjem nenadnega, nepričakovanega in izjemno hudega napada oljčne muhe (Bactroceraoleae) na oljkah. Vlogi je bila priložena strokovna obrazložitev, iz katere je razvidno, da  se je zaradi izjemnih vremenskih razmer v letošnji zimi, pomladi in začetku poletja razvoj oljčne muhe (Bactroceraoleae) spremenil na način, da je v izredno visokem odstotku nepričakovano zgodaj napadla plodove oljk, ki bodo zaradi napada začeli odpadati. V tem času gre torej za takšno stopnjo razvoja oljčne muhe, da je za zatiranje potrebna koncentracija sredstva, ki deluje zdravilno ( kurativno). Sicer je za preventivne namene dovoljena uporaba v RS registriranega sredstva PERFEKTHION v nižjih odmerkih.

 

Ker v RS za reševanje tako akutnih problemov ni registrirana ustrezna uporaba FFS, je KGZ zaprosila Upravo za izjemno dovoljenje za uporabo sredstva PERFEKTHION (dimetoat 400 g/l proizvajalec BASF, Nemčija) v odmerku, kot  se uporablja za zatiranje oljčne muhe v sosednjih državah.

 

Uprava je preučila vlogo in dostopno dokumentacijo in dne 10. 7. 2014 z izdajo odločbe o dovoljenju za nujne primere dovolila uporabo sredstva PERFEKTHION (dimetoat 400 g/l) v 0,1% koncentraciji pri porabi vode največ 1200 L/ha registriranim pridelovalcem oljk za oljčno olje, ki imajo nasade napadene z oljčno muho. Pri tem je Uprava upoštevala vse vidike varovanja zdravja in okolja in določila uporabo tega sredstva v dovoljenju za nujne primere na način, da se tveganje zmanjša na najnižjo raven. 

 

Pridelovalci oljčnega olja morajo pri uporabi tega sredstva upoštevati določene pogoje uporabe v dovoljenju za nujne primere in na ta način zagotoviti varno uporabo tega sredstva.