Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pojav Afriške prašičje kuge v Latviji

 

Po pojavih afriške prašičje kuge (APK) pri divjih prašičih v Litvi in na Poljskem v začetku letošnjega leta, je bila bolezen včeraj, 26. junija 2014, ugotovljena tudi pri treh najdenih poginulih divjih prašičih v Latviji ob mejni reki z Belorusijo. Prav tako je bila bolezen potrjena pri treh domačih prašičih v dvoriščni reji, 6 km oddaljeni od meje z Belorusijo.   

O ugotovitvi APK so pristojne Latvijske oblasti obvestile Evropsko Komisijo in države članice. 

Oba pojava APK sta ugotovljena v območju, ki je že pod omejitvami zaradi izbruhov klasične prašičje kuge (KPK).

Latvija je uvedla ukrepe v skladu z Direktivo Sveta 2002/60/EC, ki določa ukrepe ob pojavu afriške prašičje kuge.

Evropska Komisija pa že pripravlja prehodne ukrepe v zvezi z živalmi in proizvodi, ki izvirajo iz določenih okuženih območij, v skladu s 10(3) členom Direktive 90/425/EGS, s takojšnjo uveljavitvijo.

APK spada med obvezno prijavljive bolezni.

V Sloveniji v skladu s programom, ki ga vsako leto pripravi UVHVVR in ga predpiše minister  pristojen za veterinarstvo, izvajamo aktivni in pasivni nadzor v populaciji domačih in divjih prašičev. V letu 2014 je bilo do danes na APK preiskanih 119 domačih in 125 divjih prašičev. Vsi rezultati so bili negativni.

Prav tako je Uprava v času od 11. do 13. junija letos izvedla simulacijsko vajo »Afriška prašičja kuga«, katere namen  je bil osvežiti znanje glede bolezni ter preverjanje primernosti in učinkovitosti postopkov in ukrepov ob pojavu APK ter dopolnitev načrta ukrepov v delu, ki se nanaša na aktivnosti lovcev ob sumu oziroma pojavu bolezni. Vaje so se udeležili predstavniki lovcev (ZGS, LZS), industrije, veterinarji praktiki, strokovnjaki NVI ter uradni veterinarji in strokovni delavci Uprave.

Vaja je bila sestavljena iz teoretičnega dela (znaki bolezni, zakonodaja, predvideni ukrepi, izvajanje ukrepov, izmenjave izkušenj s tujimi strokovnjaki) in praktičnega prikaza (ogled zbiralnice divjačine in lovne obore ter prikazom odvzema vzorcev, pregleda živali, postopkov, ki jih izvajajo lovci ob sumu na bolezen, …).

UVHVVR poziva vse rejce prašičev in lovce, da so še posebej pozorni na dosledno izvajanje ukrepov biološke varnosti.

 

Koristne povezave:

-        Simulacijska vaja APK

-        Več o bolezni

-        Spletna stran Evropske Komisije