Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Pravilnik o integriranem varstvu rastlin

V Uradnem listu RS, št. 43/14 je bil objavljen Pravilnik o integriranem varstvu rastlin, ki stopi v veljavo  dne 28. junija 2014.

Pravilnik ureja splošne standarde pri organizaciji pridelave in ukrepe, s pomočjo katerih lahko pridelovalci zmanjšajo potrebo po uporabi kemičnih fitofarmacevtskih sredstev (FFS).  Pravilnik uvaja novo evidenco o uporabi FFS, v katero pridelovalec poleg uporabe FFS vpiše tudi druge, nekemične ukrepe in spremlja njihovo uspešnost.

Vodenje evidence uporabe FFS in drugih ukrepov je obvezno na predpisanem obrazcu. Obrazec je v wordovi datoteki dostopenna tej povezavi in se lahko vodi tudi elektronsko. Skupaj z evidenco je treba tri leta hraniti tudi račune o nakupu FFS. Inšpektor bo pri morebitnem pregledu preveril,  ali so računi shranjeni in skladnost računov z evidenco porabljenih FFS.

V skladu z Zakonom o fitofarmacevtskih sredstvih - ZFfS-1 (Uradni list RS, št. 83/12) , je promet in uporaba FFS v Republiki Sloveniji dovoljena samo, če so FFS registrirana v Republiki Sloveniji, ali so zanje izdana ustrezna dovoljenja. Zato obstajajo dobri razlogi, saj so kemična FFS lahko nevarna uporabnikom, članom njihove družine in sosedom, ali potrošnikom in okolju, če se uporabljajo nepravilno, ali se uporabljajo snovi, ki v EU zaradi svoje nevarnosti niso več dovoljene.