Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja vinogradnike na obvezno izvajanje tretiranja trte proti ameriškemu škržatku zaradi preprečevanja širjenja zlate trsne rumenice.

Po končanem cvetenju trte je čas za prvo tretiranje proti ameriškemu škržatku, prenašalcu karantenske fitoplazme Grapevine flavescence dorée, ki povzroča zlato trsno rumenico, eno najnevarnejših bolezni trte. V skladu s Pravilnikom o ukrepih za preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice (Uradni list RS 73/09) je zatiranje ameriškega škržatka obvezno na celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice, ki zajema v Sloveniji večino območij, kjer so vinogradi.

Ameriški škržatek, ki prenaša fitoplazmo z okuženih na zdrave trte, je v Sloveniji navzoč v vseh treh vinorodnih deželah, njegova populacija pa je narasla predvsem tam, kjer v preteklosti niso uporabljali insekticidov proti grozdnim sukačem. Za preprečevanje širjenja te nevarne bolezni trte je poleg odstranitve okuženih trt v žariščih okužbe ključnega pomena tudi pravočasno zatiranje ameriškega škržatka. Zatiranje  je učinkovito, če ga pričnemo  dovolj zgodaj, še preden se pojavijo odrasli škržatki. Pomembno je tudi, da zatiranje opravijo vsi vinogradniki na določenem območju, saj škržatki lahko letijo iz vinograda v vinograd, ali pa jih tja zanese tudi veter.

V skladu z Načrtom ukrepov obvladovanja trsnih rumenic sta v celotnem razmejenem območju zlate trsne rumenice obvezni najmanj dve tretiranji ameriškega škržatka, tretje tretiranje pa je treba opraviti, če so konec julija ali v začetku avgusta na rumene lepljive plošče ulovljeni 4 škržatki ali več. Natančnejše roke za posamezna območja napove služba za varstvo rastlin pri Kmetijsko gozdarskih zavodih Nova Gorica, Maribor in Novo mesto ter pri Kmetijskem inštitutu Slovenije in Inštitutu za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Napovedi so objavljene na spletni strani fito info: htpp://www.fito-info.si/

Vinogradnike opozarjamo, da morajo fitofarmacevtska sredstva uporabljati v skladu z navodili za uporabo in navedbami na etiketah.

Ker so vsa sredstva za zatiranje ameriškega škržatka nevarna za čebele, je treba pred zatiranjem odstraniti cvetočo podrast. Tretiranje opravimo pozno popoldne ali zvečer, ko čebele ne letajo, in šele takrat, ko trta povsem odcveti.

Več informacij o zlati trsni rumenici, razmejitvah in ukrepih najdete na spletni strani Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin:

http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_rastlin/posebno_nadzorovani_organizmi/trsne_rumenice_in_ameriski_skrzatek/ .