Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

18. november - evropski dan antibiotikov

Evropski dan antibiotikov, 18. november, zaznamujemo letos že šestič po letu 2008. Namenjen je ozaveščanju prebivalstva o tveganjih zaradi nesmotrne rabe antibiotikov ter izboljšanju njihove preudarne uporabe. Gre za evropsko pobudo na področju zdravja, ker postajajo okužbe ljudi z bakterijami, odpornimi proti antibiotikom, vse večji problem.

Na ta dan evropske države izvajajo različne aktivnosti za ozaveščanje javnosti in predpisovalcev antibiotikov o tveganjih zaradi neustrezne rabe antibiotikov (www.ecdc.europa.eu).

 

Odpornost bakterij proti antibiotikom ni problem samo pri ljudeh, temveč tudi pri živalih. Zlasti se poveča nepotrebno tveganje za razvoj odpornih bakterij, kadar se antibiotiki uporabljajo nesmotrno prekomerno, nepotrebno ali nepravilno. 

 

Prenos odpornih bakterij oziroma njihove odpornosti se lahko širi tudi z živali na ljudi, bodisi v neposrednem stiku ali prek živil živalskega izvora, hrane, vode, predmetov itd.

 

Rejci, ki so pri svojem delu v stiku z živalmi, spadajo v skupino ljudi, pri kateri je tveganje za okužbo z odpornimi bakterijami, ki so prenosljive na ljudi, zato lahko večje kot pri drugih. Bolezni, ki jih povzročajo bakterije, odporne proti več antibiotikom, so težko ozdravljive.

 

Po navedbah skupnega tehničnega poročilaECDC/EMEAv Evropski uniji vsako leto umre približno 25.000 ljudi zaradi okužb z bakterijami, odpornimi proti antibiotikom (1). To je zelo zaskrbljujoč podatek ob tem, da še vedno narašča odpornost bakterij proti protimikrobnim zdravilom.

 

K zmanjšani porabi antibiotikov in zmanjšanju tveganja za širjenje bakterij pri živalih, obvladovanju širjenja bakterij, odpornih proti antibiotikom, lahko rejci živali veliko prispevajo sami z izvajanjem ustreznih biovarnostnih ukrepov in ustreznim spremljanjem zdravstvenega stanja živali. Dobra rejska praksa s preprečevanjem prenosa bolezni živali, ustrezna higienska praksa, dobri pogoji reje, ustrezna oskrba in prehrana živali, dobra klima v hlevih, dobro počutje živali in, kadar je primerno, preventivno cepljenje živali, so dejavniki, ki ugodno vplivajo na zdravje živali (2).

 

Protimikrobna zdravila, kakor so antibiotiki, ki se smejo uporabljati za zdravljenje živali, morajo imeti dovoljenje za promet v Republiki Sloveniji oziroma dovoljenje za vnos ali uvoz v našo državo, ki ga izda za to pristojni organ. Po veljavni zakonodaji se v Sloveniji smejo izdajati antibiotiki za zdravljenje živali samo na veterinarski recept. Rejcem smejo za zdravljenje živali za proizvodnjo hrane predpisovati antibiotike samo veterinarji. Vodijo evidenco zdravljenj živali, rejci pa morajo spoštovati predpisano karenco in ostala navodila zdravljenja. Veterinar, ki postavi pravilno diagnozo bolezni in preudarno predpiše ustrezen antibiotik, pri tem odgovorno skrbi za ohranjanje učinkovitosti antibiotikov, da se bo z njimi lahko še dolgo uspešno zdravilo, ker je v praksi vse manj novih in učinkovitih antibiotikov. Ostaja pa tudi malo tistih antibiotikov, za katere pravimo, da so kritično pomembni antibiotiki za zdravljenje ljudi (angl. CIA - critically important antimicrobials), ki so zadnja izbira za zdravljenje najhujših okužb. Uporaba slednjih pri zdravljenju živali mora biti še posebej odgovorna, oziroma le kadar je upravičena. V okviru projekta ESVAC posamezne države EU in EGP (Evropskega gospodarskega prostora) spremljajo obseg prometa oziroma porabe antibiotikov kot enega od pokazateljev njihove rabe za zdravljenje živali.

 

Ker je »bolje preprečevati, kakor zdraviti«, se splača potruditi in res dosledno izvajati vse potrebne biovarnostne ukrepe, s katerimi odpravimo ali vsaj zelo zmanjšamo potrebo po predpisovanju antibiotikov za zdravljenje živali.

 

Da ohranimo učinkovitost antibiotikov tudi za prihodnje generacije, bodimo preudarni vsi in previdni pri njihovi uporabi.

 

Literatura:

1.     ECDC/EMEA JOINT TECHNICAL REPORT. The bacterial challenge: time to react.

Dosegljivo na: http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/_layouts/forms/Publication_DispForm.aspx?ID=199&List=4f55ad51%2D4aed%2D4d32%2Db960%2Daf70113dbb90

 

2.     Tackling antibiotic resistance from a food safety perspective in Europe. WHO Regional Office for Europe, Scherfigsvej 8DK-2100 Copenhagen, Denmark, 2011. Dosegljivo na:

http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/medicines/publications2/2011/tackling-antibiotic-resistance-from-a-food-safety-perspective-in-europe