Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Priročnik : Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in rabe fitofarmacevtskih sredstev.

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje ter Kmetijskim inštitutom Slovenije v letu 2013 izdala priročnik Temeljna načela dobre kmetijske prakse varstva rastlin in rabe fitofarmacevtskih sredstev. Priročnik je osnova za izobraževanje svetovalcev za pravilno uporabo fitofarmacevtskih sredstev s poudarkom o osnovah integriranega varstva rastlin, tveganjih za zdravje ljudi in okolje in obveznostih uporabnikov fitofarmacevtskih sredstev. Gradivo je eden od osnovnih ukrepov doseganje ciljev Nacionalnega akcijskega plana za zmanjšanje tveganj zaradi uporabe fitofarmacevtskih sredstev, predvsem v smislu večanje znanja tako svetovalcev, kot tudi končnih uporabnikov.

V skladu z Direktivo 2009/128/ES in pripravljenim načrtom za zmanjšanje tveganj in vplivov uporabe fitofarmacevtskih sredstev (FFS) na zdravje ljudi in okolje smo pripravili študijski material za usposabljanje uporabnikov, distributerjev in svetovalcev FFS. Priročnik se posredno navezuje na rabo FFS ter proučevanje možnosti za njihovo racionalnejšo uporabo v Sloveniji in je plod sodelovanja strokovnjakov različnih področij. Predstavljene teme, ki se nanašajo na osnove integriranega varstva rastlin, zakonodajo, nevarnosti in tveganja na okolje in ljudi zaradi rabe FFS, varstvo okolja, varno rabo FFS in osnove nanašanja FFS bodo skupaj z ustreznim usposabljanjem, določenim v Zakonu o FFS, dobrodošel pripomoček za izvedbo učinkovitejše in do okolja bolj prijazne kmetijske pridelave.

 

- Povezava do priročnika (klik )