Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Poročilo o pregledu pekarn - seznam in ugotovitve

Pri nosilcih dejavnostih, pri katerih so bile odrejene odprave nepravilnosti, bodo inšpektorji opravili kontrolne preglede. Rezultate bomo objavili.

  • Pojasnilo pojmov ukrepov inšpektorjev pri pregledu pekarn:

Ustno opozorilo po 33. členu Zakona o inšpekcijskem postopku:

·        33. člen ZIN: Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora odkrije nepravilnosti in oceni, da je glede na pomen dejanja opozorilo zadosten ukrep, ima pravico, da najprej le ustno opozori na nepravilnosti ter na njihove posledice in določi rok za njihovo odpravo. Svoje ugotovitve, izrečeno opozorilo ter rok za odpravo pomanjkljivosti navede v zapisniku. Če nepravilnosti niso odpravljene v določenem roku, izreče inšpektor druge ukrepe v skladu z zakonom.

 

Ustavitev postopka po 28. členu ZIN:

·        28 člen ZIN: V primeru, da je v postopku inšpekcijskega nadzora ugotovljeno, da zavezanec ni storil kršitve zakona ali drugega predpisa, inšpektor ustavi postopek s sklepom.

 

Odločba o odpravi nepravilnosti po 32.. členu ZIN:

·        Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis oziroma drug akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:

– odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi,

– izvesti postopke v skladu z zakonom o prekrških,

 

Prekrškovni postopki se vodijo v skladu z Zakonom o prekrških.