Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

NOVICA

Konjsko meso v govejih lazanjah

Pri odkritju konjskega mesa v govejih lazanjah gre za tipičen primer poneverbe oziroma goljufije, torej za zavajanje potrošnikov. V tem primeru nimamo podatkov, da gre za nevarno živilo.

 

Uradni nadzor na področju varnosti in kakovosti hrane vključno s poneverbami izvaja Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR).

 

UVHVVR je seznanjena s problematiko konjskega mesa (po izvoru iz Romunije), ki naj bi se vgrajevalo v sestavljena živila kot goveje meso.

 

UVHVVR izvaja nadzor nad uporabo konjskega mesa v celotni verigi, kar pomeni, da se nadzor izvaja od žive živali pa vse do končnega izdelka. To pomeni, da UVHVVR v okviru svojega programa dela preverja izpolnjevanje predpisanih pogojev glede zdravstvene ustreznosti in kakovosti krme, zdravja živali, postopke ravnanja z živalmi pred in po zakolu, postopke ravnanja z mesom oziroma mesnimi izdelki v času proizvodnje kot tudi najprej po distribucijski verigi vse do maloprodaje živil končnim potrošnikom.

 

Na podlagi informacij pridobljenih v okviru uradnega nadzora s strani UVHVVR in na podlagi informacij, ki jih Slovenija dobiva s strani sistema za hitro obveščanje o tveganjih v živilih in krmi (RASFF), sporna živila niso bila distribuirana v Slovenijo. UVHVVR v Sloveniji do sedaj ni zaznala primera, ko bi konjsko meso ilegalno prišlo v prehrano. Je pa v letu 2012 Veterinarska uprava RS odkrila verigo, ki je ilegalno tržila konjsko meso, pridobljeno iz konj, ki so izvirali iz Italije.

 

Potrošnikom svetujemo, da kupujejo meso znanega porekla. V primeru, da sumijo, da z mesom (živilom) ni vse v redu, npr. ugodna cena mesa, neoznačeno ali pomanjkljivo označeno predpakirano meso, meso po svojih karakteristikah odstopa od normale, naj o tem nemudoma obvestijo UVHVVR. Vsa živila v prometu morajo biti označena na predpisan enoten način, ki velja za celoten trg EU. Vsa živila živalskega izvora pa morajo biti dodatno opremljena z identifikacijsko oznako (registrsko številko) obrata, iz katerega izvirajo.

 

Prepoved uporabe mesa konj, ki so prejemali poživila oziroma substance, zaradi katerih je zakol teh živali za prehrano ljudi prepovedan, je zakonsko urejena. Vse živali mora pred zakolom spremljati identifikacijski dokument in izjava o prehranski varnosti. Zakol živali je dovoljen po predhodnem preverjanju podatkov v teh dveh dokumentih. Uradni veterinar, ki je v klavnici prisoten ves čas klanja, ima dolžnost, da v primeru kakršnega koli suma vzame vzorce mesa zaklanih živali za dodatne analize. Poleg tega se prisotnost nedovoljenih oziroma prepovedanih substanc v mesu zaklanih živali preverja tudi v okviru sistematičnega programa vzorčenja, ki ga letno pripravi UVHVVR. V letu 2012 je bilo zaklanih 1.800 kopitarjev in odvzetih 35 vzorcev. Vsi vzorci so bili skladni.

 

 

           Uprava Republika Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin