Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

UMIK IN ODPOKLIC ŽIVIL

NAPOTKI NOSILCEM ŽIVILSKE DEJAVNOSTI ZA IZVAJANJE UMIKA/ODPOKLICA TER OBVEŠČANJE UVHVVR

 

OBVEŠČANJE PRISTOJNEGA ORGANA

 

19. člen uredbe 178/2002/ES, 8. člen Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili kot tudi 62., 63. in 64 člen Zakona o veterinarskih merilih skladnosti nosilcem živilske dejavnosti nalagajo, da morajo le-ti v primeru suma oz. na podlagi dokazov, da živilo ni v skladu z zahtevami varnosti živil, izvesti umik oz. odpoklic živil iz prometa. O tem je potrebno obvestiti  tudi organ, ki je pristojen za izvajanje uradnega nadzora na tem področju.

 

Upravo RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) nosilci živilske dejavnosti obveščajo v primeru umika oz. odpoklica vseh živil, razen prehranskih dopolnil, živil, namenjenih dojenčkom in majhnim otrokom, živil za posebne zdravstvene namene in popolnih prehranskih nadomestkov za nadzor nad telesno težo (v tem primeru je organ za obveščanje Zdravstveni inšpektorat RS). 

 

Obveščanje se izvede  z  Obrazcem za obveščanje UVHVVR.

 

UVHVVR se obvešča po telefonu,  telefaksu oz. na elektronski naslov pristojnega območnega urada  UVHVVR

www.uvhvvr.gov.si/si/o_uvhvvr/kontakti_obmocnih_uradov/

in na elektronski  naslov rasff.si(at)gov.si

 

 

DEFINICIJA UMIKA in ODPOKLICA

 

UMIK živila je vsak ukrep, katerega cilj je preprečiti distribucijo, razstavljanje ali ponujanje živila, ki ni varno za potrošnika.

 

ODPOKLIC je vsak ukrep, katerega cilj je doseči vrnitev živila, ki ni varno in ga je proizvajalec ali distributer že dobavil ali je dostopen potrošnikom. Odpoklic pomeni prositi potrošnike, naj proizvod vrnejo na mesto nakupa ali ga uničijo. Da nosilci dejavnosti to dosežejo, morajo potrošnikom podati natančna navodila glede poteka vračila živila oz. njihovega uničenja.

 

OBVEŠČANJE POTROŠNIKOV

 

Nosilci živilske dejavnosti  morajo potrošnike o  umiku oz. odpoklicu živil ustrezno obvestiti. Vsebina  odpoklica je opredeljena v Prilogi 1 Uredbe o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad živili (Ur. l. RS, št. 72/2010). Enak obrazec se lahko uporabi tudi za obveščanje v primeru umika živila.

 

Pri odločanju  za sprejetje ustreznih ukrepov si nosilci dejavnosti lahko pomagajo z naslednjim dokumentom.

shema

 

Kot dodatni vir podatkov lahko nosilci dejavnosti uporabijo tudi napotke za izvajanje členov 11, 12, 16, 17, 18, 19 in 20 Uredbe 178/2002/ES.

 

ec.europa.eu/food/food/foodlaw/guidance/docs/guidance_rev_8_sl.pdf