Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

RADIOAKTIVNO ONESNAŽENJE ŽIVIL

Namen določanja radioaktivnosti v živilih je, da se preveri razširjenost naravnih in umetnih radionuklidov v okolju ter njihov vpliv na celotno prehransko verigo na določenem prostoru.

 

V EU je področje radioaktivnega onesnaževanja živil urejeno s številnimi uredbami, odločbami in priporočili.

 

Krovna uredba je Uredba Sveta (EGS) št. 737/90 z dne 22. marca 1990 in govori  o pogojih, ki urejajo uvoz kmetijskih proizvodov in izvirajo iz tretjih držav po nesreči v jedrski elektrarni Černobil.

 

Nacionalni predpis, ki ureja področje radioaktivnega onesnaževanja živil pa je urejeno z Uredbo o spremembah in dopolnitvi Uredbe  o izvajanju uredb Sveta (ES) in uredb Komisije (ES)o radioaktivnem onesnaženju živil in krme, (Uradni list RS, št. 38/10).

 

Po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima 11. marca 2011 je Unija, sprejela Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 297/2011 o uvedbi posebnih pogojev za uvoz krme in živil, ki izvirajo iz Japonske ali so od tam poslani, po nesreči v jedrski elektrarni Fukušima.

 

Namernega dodajanja radioaktivnih snovi v proizvodnji krme in živil ter uvažanje ali izvažanje takšnega blaga ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno dajanje v promet in uporaba vode, živil in krme, če so onesnaženi z radionuklidi, ter da koncentracija aktivnosti presega mejne vrednosti.

 

Mejne vrednosti radioaktivnega onesnaženja so vrednosti koncentracij aktivnosti radionuklidov, ki so izvedene na podlagi modelov letnega vnosa radionuklidov v človeški organizem z zaužitjem ali z vdihavanjem. Izračuna se jih na podlagi modelov zunanje izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem ter na podlagi

 

 

Zakonodaja...

 

Povezave: