Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ZAKONODAJA

Nacionalni programi nadzora se v R Sloveniji izvajajo na podlagi zakonodaje Skupnosti in nacionalne zakonodaje.

V R Sloveniji se evropske uredbe in odločbe uporabljajo neposredno zato se ne prenašajo v nacionalno zakonodajo (pravilnik).

Poleg EU uredb in odločb, ki se uporabljajo neposredno, pa so določene zahteve za izvajanje nacionalnih programov nadzora opredeljene tudi v nacionalni zakonodaji (pravilnik). V pravilniku so natančneje določene posamezne zahteve evropske zakonodaje kadar je to potrebno za doseganje cilja  ter zahteve, kjer uredba posebej določa, da natančnejša pravila določi pristojna oblast ali država. 

Trenutno so z uredbami Komisije že določeni cilji Skupnosti za znižanje razširjenosti salmonel v matičnih jatah, jatah nesnic, jatah brojlerjev in jatah puranov. Določitev cilja Skupnosti za klavne in plemenske prašiče je prestavljena in je predvidena v letu 2011.

Evropske uredbe, s katerimi je določen cilj Skupnosti, predpisujejo tudi pravila glede shem vzorčenja (pogostnost vzorčenja, vrsta vzorcev), pravila za pošiljaje vzorcev in shranjevanje vzorcev, analitično metodo in pravila za poročanje o rezultatih.

Poleg uredb, ki določajo cilj Skupnosti se v okviru nacionalnega programa nadzora upoštevajo tudi pravila Uredbe Komisije (ES) št. 1177/2006, ki določa posebna pravila glede uporabe protimikrobnih sredstev in uporabe vakcin pri perutnini.

S pričetkom izvajanja nacionalnega programa nadzora pri posamezni vrsti perutnine se protimikrobna sredstva ne smejo več uporabljati za zdravljenje salmonel pri perutnini.

 

Nacionalna zakonodaja

 

1. Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri perutnini vrste Gallus Gallus (Ur.l. RS, št. 97/2010); v nadaljevanju: Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel 

 

2. Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri puranih (Ur.l. RS, št. 27/2010)

 

Evropska zakonodaja

 

1. Uredba ES št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljev zoonoz, ki se prenašajo z živili

 

2. Uredba Komisije (ES) št. 200/2010 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Unije za zmanjšanje razširjenosti serotipov salmonele v odraslih matičnih jatah Gallus gallus  (v nadaljevanju: Uredba (ES) 200/2010);

 

3. Uredba Komisije (ES) št. 1168/2006 o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti nekaterih serotipov salmonele pri kokoših nesnicah vrste Gallus gallus in o spremembi Uredbe (ES) št. 1003/2005 (v nadaljevanju: Uredba (ES) 1168/2006);

 

4. Uredba Komisije (ES) št. 646/2007o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti Salmonella Enteritidis in Salmonella Typhimurium v pitovnih piščancih in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1091/2005 (v nadaljevanju Uredba (ES) 646/2007

 

5. Uredba Komisije (ES) št. 584/2008o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede cilja Skupnosti za zmanjšanje razširjenosti Salmonelle Enteritidis in Salmonelle Typhimurium pri puranih

 

6. Uredba Komisije (ES) št. 1177/2006o izvajanju Uredbe (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za uporabo posebnih metod nadzora v okviru nacionalnih programov za nadzor salmonele pri perutnini;