Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

SPLOŠNO

Salmonela pri ljudeh 1

 

V R Sloveniji je bila salmonela do leta 2008 najpogostejši bakterijski povzročitelj črevesnih okužb pri ljudeh, od leta 2009 pa je najpogostejši povzročitelj okužb pri ljudeh kampilobakter.

Število prijav okužb s salmonelo pri ljudeh je v Sloveniji naraslo v letih 1999-2000 in je doseglo vrh leta 2003, ko je bilo prijavljenih 3980 primerov salmoneloz pri ljudeh. Od leta 2004 dalje se število prijavljenih primerov salmoneloz postopoma zmanjšuje. V letu 2008 je bilo prijavljenih 1090 primerov salmoneloz pri ljudeh, v letu 2009 pa se je število okužb še znižalo, saj je bilo zabeleženih 626 primerov  (incidenca 30,6/100.000 prebivalcev).

Na nivoju EU je bila salmonela najpogostejši povzročitelj okužb pri ljudeh do leta 2004. V letu 2005 je število okužb s kampilobaktrom preseglo število okužb s salmonelo, ki pa še vedno ostaja druga najpogostejša zoonoza pri ljudeh. 

Pri ljudeh je, tako v Evropski Uniji kot tudi v R Sloveniji, še vedno najpogosteje izoliran serovar S.Enteritidis, na drugem mestu pa je S.Typhimurium.

 

 

Podatki o pojavljanju salmoneloze pri ljudeh v R Sloveniji so objavljeni v Letnih poročilih Inštituta za varovanje zdravja ljudi RS in dostopni na spletni strani IVZ

1 Vir podatkov: Inštitut za varovanje zdrava RS, Letna poročila o gibanju nalezljivih bolezni v Sloveniji

 

 

Programi nadzora salmonel pri živalih

 

V letu 2003 je bila sprejeta Uredba (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili. Navedena uredba določa strategijo nadzora zoonoz in določenih povzročiteljev zoonoz na nivoju EU, njen namen pa je zagotoviti ustrezne in učinkovite ukrepe za odkrivanje in nadzor salmonele in drugih povzročiteljev zoonoz v vseh ustreznih fazah živilske verige, zlasti pa v primarni proizvodnji, zaradi zmanjševanja njihove razširjenosti in s tem zmanjševanje tveganja za zdravje ljudi.

Uredba poleg strategije nadzora salmonel določa tudi pravila glede posebnih metod nadzora (cepljenje, zdravljenje), pogoje za trgovanje in uvoz, pogoje za laboratorije, ki opravljajo preiskave vzorcev na prisotnost salmonel v okviru nacionalnega programa nadzora (12. člen), minimalne zahteve za vzorčenje (Priloga II, del B) ter ukrepe v primeru ugotovitve salmonel v matičnih jatah (Priloga II, del C), ukrepe v primeru ugotovitve salmonel v jatah nesnic (Priloga II, del D) in zahteve glede salmonel v svežem mesu.

 

Strategija spremljanja in nadzora zoonoz in povzročiteljev 

 

V Prilogi I Uredbe (ES) št. 2160/2003 so določeni povzročitelji zoonoz za katere je potrebno na nivoju EU določiti cilji Skupnosti za zmanjšanje njihove razširjenosti.

V prilogo I je trenutno vključena samo salmonela v različnih živalskih populacijah, vendar pa se lahko, če se izkaže kot potrebno, v prilogo vključi tudi druge povzročitelje zoonoz. 

Pred določitvijo cilja Skupnosti se v vseh državah članicah izvede 12 mesečna temeljna raziskava, da se pridobi primerljive podatke o razširjenosti salmonel v posameznih državah članicah.

Rezultate temeljne študija Komisija pošlje EFSA, ki opravi analizo podatkov. Poročilo, ki ga po analizi podatkov pripravi EFSA je strokovna podlaga za pripravo predpisa, ki določa cilj Skupnosti. Poročila so javno dostopna in so objavljena na spletni strani EFSA.

Po določitvi cilja Skupnosti morajo države članice v 6 mesecih pripraviti nacionalne programe nadzora in jih posredovati Komisiji. Komisija ima na razpolago nadaljnjih 6 mesecev, da programe pregleda in odobri. Izvajanje nacionalnega programa nadzora se prične 18 mesecev po določitvi cilja.

Priloga I določa časovni okvir za določitev ciljev in pričetek izvajanja nacionalnih programov nadzora:

 

Zoonoza/povzročitelj zoonoze

Živalska vrsta

Faza v živilski verigi

Datumi določitve ciljev

Pričetek izvajanja nacionalnega programa

Vsi serotipi salmonel pomembni za javno zdravje

Matične jate

Primarna proizvodnja

30.6.2005

1.1.2007

Vsi serotipi salmonel pomembni za javno zdravje

Jate nesnic

Primarna proizvodnja

31.7.2006

1.2.2008

Vsi serotipi salmonel pomembni za javno zdravje

Brojlerji

Primarna proizvodnja

12.6.2007

1.1.2009

Vsi serotipi salmonel pomembni za javno zdravje

Purani

Primarna proizvodnja

20.6.2008

1.1.2010

Vsi serotipi salmonel pomembni za javno zdravje

Klavni prašiči

Zakol

Predviden datum:

Januar 2008*

18 mesecev po določitvi cilja

Vsi serotipi salmonel pomembni za javno zdravje

Plemenski prašiči

Primarna proizvodnja

Predviden datum:

Januar 2009*

18 mesecev po določitvi cilja

* cilj Skupnosti še ni določen