Skoči na vsebino

NACIONALNI PROGRAMI NADZORA V MATIČNIH JATAH

Pred določitvijo cilja Skupnosti za matične jate temeljna raziskava ni bila opravljena, saj je bilo potrebno v skladu z Uredbo 2160/2003 cilj za matične jate določiti v 12 mesecih od začetka veljavnosti omenjene uredbe. V EU se je usklajeno spremljanja salmonel v matičnih jatah izvajalo že od leta 1994 zato je Komisija pridobila primerljive podatke o razširjenosti salmonel v državah članicah na podlagi spremljanja salmonel v letu 2004, v skladu s takrat veljavno Direktivo 92/117/ES. 

 

Cilj Skupnosti za matične jate je bil z Uredbo Komisije (ES) št. 1003/2005 določen za prehodno obdobje treh let (2007 – 2009).   

 

Po preteku treh let je bil z Uredbo Komisije (ES) št. 200/2010 določen nov cilj, ki ni več časovno omejen. Vendar pa lahko Komisija cilj ponovno preuči in če se izkaže kot potrebno cilj tudi spremeni.

 

Cilj Skupnosti za zmanjšanje salmonel v matičnih jatah je zmanjšati odstotek  odraslih matičnih jat pozitivnih na Salmonella Enteritidis, Salmonella Infantis, Salmonella Hadar, Salmonella Typhimurium in Salmonella Virchow, na največ 1 %.

 

Nacionalni program nadzora salmonel v matičnih jatah se izvaja od začetka leta 2007.  V nacionalni program nadzora v R Sloveniji so vključene vse vzrejne in odrasle matične jate vrste Gallus Gallus.

 

Zahteve za izvajanje nacionalnega programa nadzora v matičnih jatah so določene z naslednjo zakonodajo:

  • Uredba (ES) 2160/2003,
  • Uredba (ES) št. 200/2010,
  • Uredba (ES) št. 1177/2006
  • Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri perutnini vrste Gallus Gallus

EU poročilo o spremljanju salmonel v matičnih jatah v letu 2004