Skoči na vsebino

NACIONALNI PROGRAMI NADZORA V JATAH PURANOV

Temeljna študija o razširjenosti salmonel v jatah puranov je v državah članicah potekala  od začetka oktobra 2006 do konca septembra 2007. Študija se je izvajala v matičnih jatah puranov in jatah pitovnih puranov. Ker v R Sloveniji matičnih jat puranov nimamo se je vzorčenje opravljajo samo v jatah pitovnih puranov.

V temeljni študiji je bilo v R Sloveniji vzorčenih 133 jat puranov, od tega je EFSA pri pripravi poročila upoštevala 131 rezultatov. Ker je bilo število gospodarstev za rejo pitovnih puranov manjše od števila jat določenih za vzorčenje se je na posameznih gospodarstvih opravilo vzorčenje več kot ene jate.

Od skupno 131 upoštevanih rezultatov je bila prisotnost Salmonella spp. ugotovljena v 29 jatah (22,1%) na 18 gospodarstvih.  Serovar Salmonella Enteritidis  je bil ugotovljen v 4 jatah  in serovar Salmonella Typhimurium v 1 jati. Najpogosteje je bil ugotovljen serovar Salmonella Infantis in sicer v 11 jatah. Glede na dobljene rezultate v R Sloveniji, je znašala ocenjena prevalenca Salmonella spp. 21,1%, prevalenca Salmonella Enteritidis/Salmonella Typhimurium 4,7% in prevalenca ostalih serovarov salmonel 14,5%.

Ocenjena povprečna prevalenca Salmonella spp. v jatah puranov na nivoju EU je 30,7%, prevalenca  Salmonella Enteritidis/Salmonella Typhimurium pa 3,8%.  

Rezultati temeljne raziskave so pokazali, da se R Slovenija, skupaj s Češko, Belgijo in Italijo, uvršča med države članice z najvišjo prevalenco salmonel v jatah puranov.

 

Cilj Skupnosti za jate puranov je bil z Uredbo Komisije (ES) 584/2008 določen leta 2008 za prehodno obdobje treh let (2010-2012).

Cilj Skupnosti je do 31. decembra 2012 zmanjšati odstotek:

-         jat pitovnih puranov, pozitivnih na Salmonella Enteritidis in Salmonella Typhimurium, na največ 1 % in

-         zmanjšati odstotek jat odraslih matičnih puranov, pozitivnih na Salmonella Enteritidis in Salmonella Typhimurium, na 1 % ali manj.

 

Nacionalni program nadzora salmonel v jatah pitovnih puranov se izvaja od začetka leta 2010, matičnih jat puranov pa v R Sloveniji trenutno nimamo. V nacionalni program nadzora so vključene vse jate puranov namenjene za zakol, razen zakola manjših količin perutnine iz pravilnika, ki ureja obrate na področju živil živalskega izvora.

 

Zahteve za izvajanje nacionalnega programa nadzora so določene z naslednjo zakonodajo:

  • Uredba (ES) 2160/2003,
  • Uredba (ES) št. 584/2008,
  • Uredba (ES) št. 1177/2006
  • Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri puranih

 

·   Poročilo EFSA o rezultatih temeljne študije

DEL A: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/134r.htm

DEL B: http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/198r.htm