Skoči na vsebino

NACIONALNI PROGRAM NADZORA V JATAH BROJLERJEV

Temeljna študija o razširjenosti salmonel v jatah brojlerjev je v državah članicah potekala od začetka oktobra 2005 do konca septembra 2006.

 

V temeljni študiji je bilo v R Sloveniji vzorčenih 330 jat brojlerjev, od tega je EFSA pri pripravi poročila upoštevala 326 rezultatov. Od skupno upoštevanih 326 rezultatov je bila prisotnost Salmonella spp. ugotovljena v 10 jatah (3,1%) in sicer v 9 jatah serovar Salmonella Enteritidis  (2,8%) ter v 1 jati serovar Salmonella Infantis (0,3%). Glede na dobljene rezultate, je znašala ocenjena prevalenca Salmonella Enteritidis/Salmonella Typhimurium  v jatah brojlerjev v R Sloveniji 1,6% in prevalenca ostalih serovarov salmonel 0,2%.

Ocenjena povprečna prevalenca salmonel v jatah brojlerjev na nivoju EU je bila 23,7%.  Rezultati temeljne raziskave so pokazali, da se R Slovenija uvršča med države članice z nižjo prevalenco salmonel v jatah brojlerjev (Švedska 0, Finska 0,1%, Danska 1,6%).

 

Cilj Skupnosti za jate brojlerjev je bil z Uredbo Komisije (ES) 646/2007 določen leta 2007 za prehodno obdobje treh let (2009-2011).

Cilj Skupnosti je do 31. decembra 2011 zmanjšati odstotek jat pitovnih piščancev, pozitivnih na Salmonella Enteritidis in Salmonella Typhimurium, na največ 1 %.

 

Nacionalni program nadzora salmonel v jatah brojlerjev se izvaja od začetka leta 2009. V nacionalni program nadzora so vključene vse jate brojlerjev namenjene za zakol, razen zakola manjših količin perutnine iz pravilnika, ki ureja obrate na področju živil živalskega izvora.

 

Zahteve za izvajanje nacionalnega programa nadzora so določene z naslednjo zakonodajo:

  • Uredba (ES) 2160/2003,
  • Uredba (ES) št. 646/2007,
  • Uredba (ES) št. 1177/2006
  • Pravilnik o monitoringu in nadzoru salmonel pri perutnini vrste Gallus Gallus

Poročilo EFSA o rezultatih temeljne raziskave DEL A

 

Poročilo EFSA o rezultatih temeljne raziskave DEL B

 

COPA-COGECA in A.V.E.C. sta pripravila smernice Skupnosti dobre higienske prakse za preprečevanje in nadzor patogenih mikroorganizmov, zlasti salmonel, v rejah brojlerjev namenjenih za proizvodnjo mesa – na farmah, med lovljenjem in transportom. Smernice niso obvezujoče in se uporabljajo  prostovoljno. Njihov namen je zagotoviti smernice za učinkovito izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2160/2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili. Namenjene so kot pomoč nosilcem dejavnosti reje brojlerjev pri preprečevanju vnosa, širjenja in vzdrževanja bolezni in kontaminacije, ki lahko vplivajo na varnost mesa,  v jatah, ki so namenjene za prehrano ljudi.

Smernice so objavljene na spletni strani Komisije in so trenutno na razpolago samo v angleškem jeziku, vendar pa se je Komisija zavezala, da bo zagotovila prevode smernic tudi v vse ostale jezike EU.

Smernice Skupnosti dobre  higienske prakse v rejah brojlerjev