Skoči na vsebino

NACIONALNI PROGRAMI NADZORA

Nacionalni programi nadzora so triletni programi in zajemajo spremljanje in nadzor zoonoz in povzročiteljev zoonoz vseh  fazah živilske verige, zlasti pa v primarni proizvodnji. V programu nadzora se opredeli zlasti način spremljanja povzročitelja zoonoze (sistem vzorčenja), odgovornosti pristojnih organov, nosilcev dejavnosti in laboratorijev ter ukrepi, v primeru ugotovitve zoonoz. V RS se trenutno izvajajo naslednji nacionalni programi nadzora:

 

-        nacionalni program nadzora v matičnih jatah

-        nacionalni program nadzora v jatah nesnic

-        nacionalni program nadzora v jatah brojlerjev

-        nacionalni program nadzora v jatah puranov

 

Nacionalna programa nadzora pri plemenskih in pitovnih prašičih se bosta predvidoma pričela izvajati v sredini leta 2013.