Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

PESTICIDI

OSTANKI PESTICIDOV

 

Ostanki pesticidov pomenijo ostanke, vključno z aktivnimi snovmi, metaboliti in/ali razkrojnimi ali reakcijskimi produkti aktivnih snovi, ki se uporabljajo ali so se uporabljale kot fitofarmacevtska sredstva, ki so namenjena varstvu rastlin pred boleznimi in škodljivci. Posledica njihove uporabe je lahko prisotnost njihovih ostankov v živilih.

 

Ostanki pesticidov so v EU urejeni z Uredbo (ES)  396/2005 o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora.

 

V skladu z definicijo iz te Uredbe so ostanki pesticidov ostanki, vključno z aktivnimi snovmi, metaboliti in/ali razkrojnimi ali reakcijskimi produkti aktivnih snovi, ki se, ali so se, uporabljali v fitofamacevtskih sredstvih, ki so prisotni v ali na proizvodih iz Priloge 1 k tej Uredbi, še posebej tisti, ki so lahko posledica uporabe v varstvu rastlin, v veterinarski medicini ali kot biocidi.

 

V slovenski pravni red je Uredba (ES) 396/2005 prenešena z Uredbo o izvajanju Uredbe Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) o mejnih vrednostih ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in živalskega izvora, (Uradni list RS, 16/09 in 40/2010).

 

Uredba (ES) 396/2005 v prilogah določa sezname proizvodov (živil) in najvišje dovoljene ostanke v in na njih.

 

Dovoljene najvišje vrednosti ostankov (MRL - maximum residue levels)  so navedene v bazi pesticidov Evropske Komisije na naslednji povezavi:

 

 

 

 

 

Več o ostankih pesticidov najdete TUKAJ