Skoči na vsebino

Vsebino spletnega mesta selimo na osrednje spletno mesto državne uprave www.gov.si, ki je bilo objavljeno 1. julija 2019.
Vse naše novejše objave najdete na www.gov.si.

ODOBRITEV ŽIVILSKEGA OBRATA

Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Uradni list RS, št. 96/14) dololoča, da je odobritev živilskega obrat obvezna, če gre za obrate, ki izvajajo dejavnosti:

a)     na podlagi odločitve, ki jo sprejme Evropska komisija;

b)     za katere so določene zahteve v Prilogi III Uredbe 853/2004/ES, razen v primeru zahtev, ki veljajo za primarno proizvodnjo in prodajo na drobno;

c)     iz priloge III Uredbe 853/2004/ES, če obrat prodaje na drobno odda več kot 25 odstotkov živil živalskega izvora, ki so predmet njegovega poslovanja, drugim obratom prodaje na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika.

 

 

A. Odobritev na podlagi odločitve, ki jo sprejme Evropska komisija

 

Na podlagi odločitve Evropske komisije je od 1. julija 2013 potrebno odobriti vse obrate za proizvodnjo kalčkov. Zahteve za odobritev so določene v Uredbi Komisije ES/210/2013.

 

Seznam odobrenih obratov v RS (glej Sekcijo XVII - na koncu dokumenta)

 

IZJEMA:

Odobritev proizvodnje kalčkov ni potrebna v primeru, da se proizvodnja kalčkov izvaja v okviru posameznega gostinskega obrata izključno za njegove lastne potrebe.

 

B. Odobritev obratov, ki izvajajo dejavnosti za katere so zahteve določene v III. Uredbe 853/2004/ES, razen tistih, ki veljajo za primarno proizvodnjo in prodajo na drobno

 

V to skupino spadajo naslednje kategorije obratov:

• klavnice, razsekovalnice za meso domačih parkljarjev;

• klavnice, razsekovalnice za meso perutnine in lagomorfov;

• klavnice, razsekovalnice za meso gojene divjadi;

• klavnice, razsekovalnice za meso gojenih kopenskih sesalcev, ki niso domači parkljarji;

• obrati za obdelavo divjadi, razsekovalnice za meso divjadi;

• obrati za proizvodnjo mletega mesa, mesnih pripravkov in strojno izkoščenega mesa;

• obrati za proizvodnjo mesnih izdelkov;

• odpremni centri in obrati za prečiščevanje živih školjk;

• obrati za ribiške proizvode in obrati za proizvodnjo svežih ribiških proizvodov;

• predelovalna plovila, zmrzovalna plovila;

• zbirni centri in predelovalni obrati za surovo mleko in mlečne izdelke;

• pakirni centri za jajca, obrati za proizvodnjo jajčnega melanža, predelovalni obrati jajc in jajčnih izdelkov;

• predelovalni obrati za žabje krake in polže;

• predelovalni obrati za živalske maščobe in ocvirke;

• predelovalni obrati – obdelani želodci, mehurji in čreva;

• predelovalni obrati – želatina, kolagen;

• hladilnice/zamrzovalnice;

• obrati za preembaliranje;

• veletržnice

 

 

C. Odobritev obratov prodaje na drobno, ki izvajajo dejavnosti iz priloge III Uredbe 853/2004/ES, če oddajo več kot 25 odstotkov živil živalskega izvora, ki so predmet njegovega poslovanja, drugim obratom prodaje na drobno, ki neposredno oskrbujejo končnega potrošnika.

 

 

IZJEMA:

Zahteva glede odobritve in omejitve glede obsega proizvodnje ne velja za obrate za predelavo medu in ostalih čebeljih pridelkov.

 

 

Odobreni obrati smejo pričeti s proizvodnjo šele potem, ko jih odobri UVHVVR. V postopku odobritve UVHVVR opravi pregled izpolnjevanja predpisanih pogojev:

 

• glede prostorov, opreme in zaposlenega osebja,

• glede vzpostavitve in vodenja sistema notranjih kontrol, temelječega na načelih HACCP.

 

Če obrat izpolnjuje zahteve, UVHVVR dovoli izvajanje živilske dejavnosti, določi obratu kontrolno številko odobritve in vpiše obrat v seznam obratov za proizvodnjo živil živalskega izvora v RS.

 

Seznam odobrenih obratov v RS

 

Seznam odobrenih obratov na področju živil živalskega izvora v drugih državah članicah EU

 

Postopek odobritve obrata se prične z vlogo na obrazcu za odobritev obrata.
Obrazec vloge za odobritev obrata

 

 

Dovoljenja oziroma posebna dovoljenja na področju trasmisivnih spongiformnih encefalopatij (TSE)

 

Nosilec živilske dejavnosti je, zaradi izvajanja ukrepov za preprečevanje, izkoreninjenje in nadzor TSE, dolžan za opravljanje  nekaterih dejavnosti v obratih na področju živil živalskega izvora pridobiti posebno dovoljenje oziroma dovoljenje UVHVVR.

Za odobrene živilske obrate  se na podlagi prvega odstavka 12. člena Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (UL RS; št. 74/13) zahteva dovoljenje UVHVVR za:

 

- odstranjevanje hrbtenjač ovc in koz v razsekovalnicah

- odstranjevanje mesa z glav govedi v razsekovalnicah

 

Za izdajo dovoljenja nosilec dejavnsoti vloži vlogo na obrazcu  (Obrazec TSE-7)

 

Posebno dovoljenje UVHVVR se na podlagi drugega odstavka 10. člena Pravilnika o nekaterih ukrepih za preprečevanje, nadzor in izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij (Uradni list RS, št. 74/13) zahteva za:

 

-        zbiranje krvi neprežvekovalcev za proizvodnjo krvnih proizvodov iz krvi neprežvekovalcev v obratu za zakol, ki izvaja tudi dejavnost zakola prežvekovalcev

-        zbiranje živalskih stranskih proizvodov (ŽSP) neprežvekovalcev, namenjenih za proizvodnjo predelanih živalskih beljakovin (PŽP) neprežvekovalcev v klavnicah, ki opravljajo zakol prežvekovalcev in neprežvekovalcev

 

(Obrazec TSE-8)